W dniu 28.04.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 77 Narada Koordynacyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z realizacją Kontraktu.
Termin następnej Narady Koordynacyjnej Nr 78 przewidziany jest na dzień 05.05.2017.

(Visited 35 168 times, 3 visits today)