W dniu 05.05.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 78 Narada Koordynacyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z realizacją Kontraktu.
Termin następnej Narady Koordynacyjnej Nr 79 przewidziany jest na dzień 12.05.2017.

(Visited 35 193 times, 1 visits today)