W dniu 14.06.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 82 Narada Koordynacyjna,
w której udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane
z realizacją Kontraktu.

(Visited 35 890 times, 3 visits today)