W dniu 23.06.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 83 Narada Koordynacyjna,
w której udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane
z realizacją Kontraktu.

(Visited 33 913 times, 4 visits today)