• Czasowa zmiana organizacji ruchu

   

  Z dniem 14 października 2016 roku zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 383001T Osowa – Piaski – Mokrsko Górne na czas budowy drogi ekspresowej S7.

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Od dnia 05.08.2016r. od godziny  21:00 zostaną wprowadzone chwilowe zamknięcia DPO 155 t na czas montażu belek nośnych obiektu WS-9.

 • Tymczasowa organizacja ruchu

   

  Zamknięcie jezdni lewej. Korekta oznakowania. Chwilowe zamknięcia DP0155t na czas montażu belek nośnych obiektu WS-9. Termin wprowadzenia 04.08.2016 godzina 10:00. zmiana organizacji ruchu

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu

   

  Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przełożenia ruchu na by-pass przy obiekcie WS-06 na odcinku drogi powiatowej o nr 0382T (km: 1+390 – 1+460) Tokarnia – Wolica na terenie powiatu kieleckiego. Wersja alternatywna. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 odcinek

  Read more

 • Tymczasowa organizacja ruchu.

   

  Aneks na 3 Zamknięcie jezdni lewej. Chwilowe zamknięcie DP 0155T na czas montażu belek nośnych obiektu WS 9. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dla w prowadzonej zmiany to 26.07.2016 godzina 12:00. zmiana organizacji ruchu

 • Nocne utrudnienia w ruchu drogowym.

   

  Nocne utrudnienia w ruchu drogowym od 13.07.2016 do 16.07.2016  między Ignacówką a Podchojnami, związane z montażem belek na obiekcie mostowym WDZ – 20 km 20+402. Ruch odbywać się będzie wahadłowo z chwilowym wstrzymaniem w ruchu.

 • Nocne utrudnienia w ruchu drogowym.

   

  W dniu dzisiejszym (12.07.2016)  w godzinach nocnych wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu między Ignacówką a Podchojnami, związane z montażem belek na obiekcie mostowym WDZ – 20 km 20+402. Ruch odbywać się będzie wahadłowo z chwilowym wstrzymaniem w ruchu. Projekt

  Read more

 • Nocne utrudnienia w ruchu drogowym.

   

  Dzisiaj (11/07/2016)  w godzinach nocnych wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu między Ignacówką a Podchojnami, związane z montażem belek na obiekcie mostowym WDZ – 20 km 20+402. Ruch odbywać się będzie wahadłowo z chwilowym wstrzymaniem w ruchu .

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 01.07.2016r. Dnia 01.07.2016 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu i oznakowania miejsca robót w związku z budową obiektu oraz nasypu drogowego w pobliżu drogi gminnej nr 000456T. Zamknięcie drogi gminnej  – objazd drogą powiatową nr 0377T. Termin

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU OD 14.06.2016 Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu i oznakowania miejsca robót w związku z lokalizacją wjazdów na budowę przy obiekcie WS-16 zlokalizowanym pomiędzy miejscowością Osowa i miejscowością Wólka Kawęcka w ciągu drogi gminnej 383001 T –

  Read more

 • Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

   

  W dniu 11.05.2016 w godzinach nocnych nastąpią chwilowe utrudnianie ruchu spowodowane montowaniem belek na obiekcie mostowym WD -23 km 20+991.39. projekt tymczasowej organizacji ruchu

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z budową obiektu WS-16 zlokalizowanego pomiędzy miejscowością Osowa i Wólka Kawęcka w ciągu drogi gminnej 383001T- powiat jędrzejowski, gm. Sobków. Termin wprowadzenia od dnia 4.04.2016 od godziny 11:00 Pobierz projekt zmiany

 • Uwaga! Tymczasowa organizacja ruchu od Mnichowa do Podchojn

   

  W związku z prowadzonymi pracami od dnia 3 marca 2016 r. w lokalizacji od Mnichowa do Podchojn na odcinku około 4 km zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. projekt organizacji do pobrania

 • Postęp prac Tydzień 9 2016

   
 • Tymczasowa organizacja ruchu

   

  Przedstawiamy państwu projekt tymczasowej organizacji ruchu. Projekt zmiany organizacji ruchu na dzień 16.02.2016r. (kliknij link powyżej)

 • Utrudnienia w ruchu

   

  Utrudnienia w ruchu związane z „Budową drogi S7 Chęciny-Jędrzejów” na odcinku Chęciny-Jędrzejów. W dniu 5 października została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zawężeniu istniejącej drogi nr 7 na fragmencie Mnichów – Jędrzejóww miejscowości Podlesie, zmiana oznakowania poziomego na

  Read more

...45678