• 6 Września 2019

   
  DL-31_Kopanie rowu_03-09-2019 [Pobierz plik] DP-49_Kopanie rowu_02-09-2019 [Pobierz plik] km 21+400_Poprawa skarp_strona prawa_03-09-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_02-09-2019 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_04-09-2019 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_03-09-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostwe_03-09-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 36 2019

   
 • Postęp Prac, Tydzień 35 2019

   
 • 30 Sierpnia 2019

   
  DP-49_Uzupełnianie nasypu pobocza_26-08-2019 [Pobierz plik] DP-49_Wykop rowu_29-08-2019 [Pobierz plik] km 18+500_Poprawa humusowania_27-08-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Betonowanie dylatacji_28-08-2019 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_27-08-2019 [Pobierz plik] Rondo nr 2_Roboty brukarskie_26-08-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Robot mostowe_29-08-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these

  Read more

 • Zdjęcia Lotnicze- Sierpień 2019

   
  km 0+900 [Pobierz plik] km 1+350 [Pobierz plik] km 1+850 [Pobierz plik] km 2+160 [Pobierz plik] km 3+240 [Pobierz plik] km 4+320 [Pobierz plik] km 4+950 [Pobierz plik] km 5+120 [Pobierz plik] km 5+200 [Pobierz plik] km 5+250 [Pobierz

  Read more

 • 23 Sierpnia 2019

   
  DL-31_Humusowanie skarp_23-08-2019 [Pobierz plik] DP-49_Przygotowanie pod warstwę wyrównawczo wiążącą_23-08-2019 [Pobierz plik] DP-50_Nawierzchnia z betonu na zatoce autobusowej_22-08-2019 [Pobierz plik] km 9+100_ Tablica informująca od stacji meteo_jezdnia prawa_21-08-2019 [Pobierz plik] km 9+900_Tablica informująca od stacji meteo_21-08-2019 [Pobierz plik] km 13+000_Stacja

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 34 2019

   
 • 16 sierpnia 2019

   
  km 13+500_Stacja meteo_16-08-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_12-08-2019 [Pobierz plik] WD-23_Roboty mostowe_13-08-2019 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_13-08-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_12-08-2019 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_12-08-2019 [Pobierz plik] km 11+200_Roboty porządkowe_12-08-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 33 2019

   
 • 9 Sierpnia 2019

   
  DL-4_Układanie warstwy ścieralnej_06-08-2019 [Pobierz plik] DP-12_Oczyszczenie w-wy wiążącej przed skropieniem_07-08-2019 [Pobierz plik] DP-49_Roboty ziemne i humusowanie terenów zielonych_05-08-2019 [Pobierz plik] DP-49_Rozbiórka nawierzchni w m. Podchojny_08-08-2019 [Pobierz plik] km 12+800_Hydrosiew na skarpach_08-08-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_05-08-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_06-08-2019

  Read more

 • Postęp prac, Tydzień 32 2019

   
 • Postęp prac, Tydzień 31 2019

   
 • 2 Sierpnia 2019

   
  DL-4_Roboty brukarskie_29-07-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_01-08-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_30-07-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mosyowe_29-07-2019 [Pobierz plik] MOP Smyków_Roboty brukarskie_30-07-2019 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_01-08-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_29-07-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when

  Read more

 • Zdjęcia Lotnicze- Lipiec 2019

   
  km 0+000 [Pobierz plik] km 0+100 [Pobierz plik] km 0+320 [Pobierz plik] km 1+000 [Pobierz plik] km 1+420 [Pobierz plik] km 1+640 [Pobierz plik] km 1+820 [Pobierz plik] km 2+130 [Pobierz plik] km 2+420 [Pobierz plik] km 2+630 [Pobierz

  Read more

 • 26 Lipca 2019

   
  DL-4_Roboty brukarskie_24-07-2019 [Pobierz plik] DP-49_Profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej_24-07-2019 [Pobierz plik] km_13+300_Humusowanie terenów zielonych_22-07-2019 [Pobierz plik] km_13+600_Profilowanie skarp_23-07-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe__24-07-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_24-07-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_22-07-2019 [Pobierz plik] WS-2A_Roboty branzowe_24-07-2019 [Pobierz plik] WSZ-1_Roboty mostowe_23-07-2019 [Pobierz

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 30 2019

   
 • 19 Lipca 2019

   
  DL-31_Humusowanie skarp_15-07-2019 [Pobierz plik] DP-26_Przepust skrzynkowy PH-12c_Wykonanie izolacji_15-07-2019 [Pobierz plik] DP-49_Profilowanie skarp_16-07-2019 [Pobierz plik] km 13+400 - 13+600_Humosowanie terenów płaskich_17-07-2019 [Pobierz plik] km 13+900_MOP Smyków_17-07-2019 [Pobierz plik] km 14+300_Profilowanie terenów płaskich_18-07-2019 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_15-07-2019 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_16-07-2019

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 29 2019

   
 • Postęp Prac, Tydzień 28 2019

   
 • 12 Lipca 2019

   
  DP-11A_Roboty brukarskie_08-07-2019 [Pobierz plik] km 18+900_Humusowanie pasa rozdziału_08-07-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_08-07-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Wyciąganie ścianek szczlenych_08-07-2019 [Pobierz plik] Rondo 6_Porządkowanie terenu budowy_08-07-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_09-07-2019 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_09-07-2019 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_05-07-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) {

  Read more

 • 5 Lipca 2019

   
  DP-26_Nasypy pod konstrukcję drogi na dojeździe do MD-10A_02-07-2019 [Pobierz plik] DP-52_Humusowanie skarp_03-07-2019 [Pobierz plik] km 13+200_Znaki zmiennej treści_05-07-2019 [Pobierz plik] km 17+700_DL-31_Humusowanie terenów zielonych i skarp trasy głównej_04-07-2019 [Pobierz plik] km 18+400_Humusowanie pasa rozdziału_02-07-2019 [Pobierz plik] km 21+300_Profilowanie terenów

  Read more

 • Zdjęcia Lotnicze- Czerwiec 2019

   
  km 1+910 [Pobierz plik] km 2+000 [Pobierz plik] km 2+420 [Pobierz plik] km 2+650 [Pobierz plik] km 3+200 [Pobierz plik] km 3+350 [Pobierz plik] km 3+720 [Pobierz plik] km 4+950 [Pobierz plik] km 5+000 [Pobierz plik] km 5+440 [Pobierz

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 27 2019

   
 • Postęp Prac, Tydzień 26 2019

   
 • 28 czerwca 2019

   
  MD-10A_Roboty mostowe_24-06-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_24-06-2019 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_26-06-2019 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_21-06-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_26-06-2019 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_26-06-2019 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_26-06-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • 21 Czerwca 2019

   
  MD-10A_Roboty mostowe_17-06-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_18-06-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_17-06-2019 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_18-06-2019 [Pobierz plik] WD-18_Rooty mostowe_17-06-2019 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_17-06-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_18-06-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 25 2019

   
 • 14 czerwca 2019

   
  km 19+400_Układanie pobocza z kruszywa_13-06-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_10-06-2019 [Pobierz plik] Widok na MS-4_11-06-2019 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_10-06-2019 [Pobierz plik] WS-7_Roboty mostowe_10-06-2019 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_10-06-2019 [Pobierz plik] WSZ-8_Roboty mostowe_10-06-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 24 2019

   
 • Postęp Prac, Tydzień 23 2019

   
 • 7 Czerwca 2019

   
  km 21+200_Humusowanie pasa rozdziału_03-06-2019 [Pobierz plik] km 21+300_Profilowanie skarp i dna rowu jezdnia_strona lewa_06-06-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe__03-06-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_03-06-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_06-06-2019 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_06-06-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_03-06-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_04-06-2019 [Pobierz

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 22 2019

   
 • 30 Maja 2019

   
  MD-10A_Roboty mostowe__27-05-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_27-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_27-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_28-05-2019 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_28-05-2019 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_28-05-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_27-05-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • Zdjęcia Lotnicze- Maj 2019

   
  km 1+000 [Pobierz plik] km 1+150 [Pobierz plik] km 2+400 [Pobierz plik] km 2+420 [Pobierz plik] km 2+610 [Pobierz plik] km 4+200 [Pobierz plik] km 4+490 [Pobierz plik] km 5+200 [Pobierz plik] km 5+250 [Pobierz plik] km 5+600 [Pobierz

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 21 2019

   
 • 24 Maja 2019

   
  WDZ-20_Roboty mostowe_17-05-2019 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_17-05-2019 [Pobierz plik] km 20+800-21+553_Wykonywanie warstwy SMA_jezdnia lewa_20-05-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_17-05-2019 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_23-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_17-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_20-05-2019 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_17-05-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 20 2019

   
 • 17 Maja 2019

   
  MD-10A_Roboty mostowe_13-05-2019 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_13-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_13-05-2019 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_13-05-2019 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_13-05-2019 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_16-05-2019 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_17-05-2019 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • 10 maja 2019

   
  km 12+800_Widok na MOP Smyków_06-05-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_06-05-2019 [Pobierz plik] MD-10A_Roboty mostowe_08-05-2019 [Pobierz plik] Miejsce Obsługi Podróżnych Smyków_06-05-2019 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_07-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_06-05-2019 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_08-05-2019 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_06-05-2019 [Pobierz plik] WSZ-1_Roboty mostowe_08-05-2019

  Read more

 • Postęp Prac, Tydzień 19 2019

   
12345...