Zatwierdzeni Podwykonawcy

1 FABE GRUP YOL INSAAT MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI SP. Z o.o. Odrział w Polsce 0011/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych 27.08.2015r
2
BUDAR LOGISTIC Sp. z o.o.
0010/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych w zakresie od km 0+000 do km 9+300, podbudów, frezowania istniejących nawierzchni, robót wykończeniowych, elementów ulic, zieleni drogowej. 27.08.2015r
74/S7K/R/2017 Wykonanie prac związanych z wymianą gruntu w km 9+400 – 10+600 18.12.2017r
3 MOSTOSTAL Kielce S.A 0016/S7K/R/2015
+ Aneks nr 1
Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych 23.09.2015r
15.12.2017r
4 AARSLEFF Sp. z o.o. 0014/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie pali żelbetowych prefabrykowanych 40×40 23.09.2015r
5 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MERIORACYJNE „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy spółka komandytowa 0015/S7K/S/2015 Kompleksowe wykonanie pali wielkoformatowych w gruncie D=1200 mm 08.10.2015r
6 Konsorcjum firm:
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA-BUD BARBARA ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „PLUMBERS” BARTOSZ ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA KRZYSZTOF ZAPAŁA
0003/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych łącznie z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu 30.09.2015r
7 LIMER Sp. z o.o. 0001/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu – wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych 12.11.2015r
8 MENSALOTA Sp. z o.o. 0002/S7/KL/2015 Przebudowa sieci gazowych 18.11.2015r
9 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 0004/S7/KL/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie ścianek szczelnych traconych i tymczasowych 25.11.2015r
29.11.2016r
10 TSM ŻELBETY Tomasz Majewski 0024/S7K/S/2015
+ Aneks nr 1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
16.05.2017r
11 DAMPAK Sp. z o.o. 0025/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
12 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 0026/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
13 RP SYNERGY Sp. z o.o. 0027/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
14 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. 0005/S7/KL/2015 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 24.03.2016r
15 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WD-18, MD-19b, MD-19a 17.03.2016r
16 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-16, WS-17, MS-19 17.03.2016r
17 PILE ELBUD S.A. 0006/S7/KL/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa linii napowietrznej
220 kV
08.04.2016r
04.05.2017r
18 Urszula Błachucka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIK.WOLT 0007/S7/KI/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa urządzeń elektrycznych nn i SN 01.06.2016r
10.10.2016r
19 Freyssinet Polska
Sp. z o.o.
0028/S7K/S/2016
+ Aneks nr 1
Dostaw i montaż łożysk elastomerowych, łożysk garnkowych i dylatacji modułowych 04.05.2016r
11.12.2017r
20 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c 3/2015 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-3, WS-7, WSZ-8, WS-11A 04.05.2016r
21 PUH GREGOR Grzegorz Wijas 1/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5, WS-6, MD-10A 04.05.2016r
22 Usługi Mostowe Sp. z o.o. 2/2016 Świadczenie prac w zakresie robót budowlano-montażowych na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5,
WS-6, WSZ-8
09.05.2016r
23 Usługi Mostowe Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 4/2016 Świadczenie prac w zakresie robót ciesielskich na obiektach mostowych WS-3, WS7, MD-10A, WS-11A 07.07.2016r
24
Krzysztof Krzysiek HYDROBUD
0031/S7K/U/2015 Przebudowa gazociągu G1 13.06.2016r
41/S7K/R/2016 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w km 1+117 – 1+223, która koliduje z projektowaną drogą serwisową DL-4, z przepustem PH160 oraz z kanalizacją deszczową KD17a 09.11.2016
25 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 37/S7K/R/2016
+ ANEKS nr 1
+ ANEKS nr 2
+ ANEKS nr 3
Wykonanie nasypów na odcinku trasy głównej od km 14+182,80 do km 16+527,36 , Węzeł Mnichów, najazd obiektu WD-23 oraz na drogach bocznych DP46 i DP52, wykonanie wykopów, nasypów oraz warstw konstrukcyjnych na drogach bocznych, oraz Zasypanie wykopów i wykonanie skarp, wykonanie warstw filtrujących za przyczółkami wraz zabezpieczeniem robót na obiekcie WS-17 30.09.2016
18.04.2017
22.06.2017
23.10.2017
26 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 32/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PH12, PH12a, PE13, PE14, PE14a, PE15, PEH16, PE17, PE18, PE19, PE19a, PE19b, PE20, PE21 10.10.2016
27 Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. 38/S7K/R/2016
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
Wykonanie nasypu na odcinku trasy głównej od km 12+260 do km 14+142,80, od km 17+800 do km 20+800 strona prawa, od km 20+800 do 21+553, zakończenie nasypu obok węzła Podchojny, Brzegi, oraz wykonanie nasypu na innych drogach DP-28, DP-49, DL-31, oraz wykonanie zasypek wykopów i skarp , wykonanie warstwy filtrującej za przyczółkami obiektów inżynierskich 11.10.2016
26.04.2017
18.07.2017
28 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Gomibud Sp. z o.o. 39/S7K/R/2016
+ Aneks nr 1
Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych 30.09.2016

23.10.2017

29 GESTOR Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 33/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PEH4, PH5, PEH6, PE6a, PE7, PE8, PE8a, PE9, PE9a, PE9b, PE10, PE11 10.10.2016
30 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. 0008/S7/Kl/2016 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 06.06.2016r
31 Usługi Transportowe Sylwester Szypniewski 0010/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 22.12.2016
32 - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DANEMI” Andrzej Klamka Technologie Ekologiczne
– PHU Budoklam Agata Klamka
0011/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 23.12.2016
33 DARKBUD Dariusz Chojnacki 40/S7K/S/2016 Kompleksowe wykonanie izolacji grubej na obiektach inżynieryjnych 21.12.2016
34 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe 30/S7K/C/2016 Wykonanie zasypki na przepustach PEH6, PE6a, PE7, PE9, PE17 i PE18 10.10.2016
35 Menard Polska Sp. z o.o. - Wykonanie kolumn betonowych CMC 18.10.2016
36 SB STORY Sp. z o.o. 0009/S7/KL/2016 Wykonanie robót budowlano-montażowych na przepustach stalowych i betonowych 30.01.2017
37 Freyssinet Polska Sp. z o.o. 42/S7K/2015 +
Aneks nr 1
Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach inżynierskich, oraz wykonanie zdjęcia parcia z przyczółka na obiekcie WS-6 23.03.2017
09.11.2017
38 Firma Transportowo Usługowa Marek Litwiński S7/K/04/2016 Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych szczelnych i nieszczelnych w ilości 18 szt 25.05.2017
39 P.H.U. KAM-BUD Budownictwo Drogowe Usługi Sprzętowe Kamil Papka 005/FABE/S7/2017 Wykonanie korytek ściekowych trójkątnych oraz zabudowy studzienek kanalizacyjnych 30.05.2017
40 Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz 07/S7/2016 +
Aneks nr 2
Kompleksowe wykonanie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych 14.06.2017
41 Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Włodzimierz Sieśkiewicz, Barbara Sieśkiewicz 09/S7/2017 Wykonanie umocnienia rowów elementami prefabrykowanymi, oraz uszczelnienie rowów geomembramą 27.06.2017
42 Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz 08/S7/2017 Kompleksowe wykonanie zieleni drogowej 12.07.2017
43 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. 0006/FABE/S7/2017 Wykonanie zasilania i oświetlenia Trasy Głównej, MOP-ów, węzłów drogowych oraz dróg lokalnych 24.07.2017
44 Dawid Solarski – Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” 64/S7K/S/2017 +
Aneks nr 1
Wykonanie wykopów, skarp oraz warstw filtrujących za przyczółkami wraz z zabezpieczeniem robót na obiektach WSZ-1, WS-2, WS-2A, MS-10, WS-11A, oraz kompleksowe ułożenie rur stalowych pod płytami najazdowymi 26.07.2017

12.09.2017

45 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prowerk” Sp. z o.o. 63/S7K/R/2017 Dostawa i montaż barier ochronnych drogowych, mostowych i osłon przeciwolśnieniowych 12.09.2017
46 DEKER-KIELCE Emil Sadko 007/FABE/S7/2017 wykonanie konstrukcji ścian zewnętrznych oraz dachów budynków toalet zlokalizowanych na MOP Podlesie i Smyków 12.09.2017
47 IKAR-KIELCE Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. - Wykonanie robót brukarskich 23.10.2017
48 Zbigniew Hosaniak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hosaniak” 72/S7K/R/2017 Wykonanie nasypów wraz z warstwą GWN w ciągu Trasy Głównej od km 17+793 do km 21+553 strona prawa 16.11.2017
49 STALKOR Sp. z o.o. - Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych na spoiwie epoksydowo-polimerowym, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 04.12.2017
50 P.H.U.P. Stal-bud Spółka Jawna, R. Syta & E. Kajmowicz - Wykonanie dostawy oraz montażu stalowych balustrad na obiektach mostowych WSZ-1, WS-2, WS-2A, MS-4, WS-6, WS-7, WSZ-8, MS-10, MD-10A, WS-11A, WD-11, WS-12, WS-15, WS-16, WS-17, WD-18, oraz WD-23 30.11.2017
51 RDM Śródmieście Sp. z o.o. - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego wraz z wykonaniem przeciespadków na obiektach mostowych 04.12.2017
52 DWD SYSTEM Sp. z o.o. 4100713682 Dostawa rur i kształtek z polipropylenu PP RAL9002 wraz z elementami podwieszenia ze stali nierdzewnej wraz z montażem odwodnienia mostowego na obiektach: WS-2, WS-3, MS-4, WS-5, WS-6, WS-7, WS-8, WS-9, MS-10,MD-10A,WS-12, WDZ-13, WD-14, WS-15, WS-17, WD-18, MS-19, MD-19A, MD-19B, WD-23, WDZ-20, WDZ-21, WDZ-22 01.12.2017
1 FABE GRUP YOL INSAAT MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI SP. Z o.o. Odrział w Polsce 0011/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych 27.08.2015r
2 BUDAR LOGISTIC Sp. Z o.o. 0010/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych w zakresie od km 0+000 do km 9+300, podbudów, frezowania istniejących nawierzchni, robót wykończeniowych, elementów ulic, zieleni drogowej. 27.08.2015r
3 MOSTOSTAL Kielce S.A 0016/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych 23.09.2015r
4 AARSLEFF Sp. z o.o. 0014/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie pali żelbetowych prefabrykowanych 40×40 23.09.2015r
5 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MERIORACYJNE „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy spółka komandytowa 0015/S7K/S/2015 Kompleksowe wykonanie pali wielkoformatowych w gruncie D=1200 mm 08.10.2015r
6 Konsorcjum firm:
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA-BUD BARBARA ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „PLUMBERS” BARTOSZ ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA KRZYSZTOF ZAPAŁA
0003/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych łącznie z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu 30.09.2015r
7 LIMER Sp. z o.o. 0001/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu – wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych 12.11.2015r
8 MENSALOTA Sp. z o.o. 0002/S7/KL/2015 Przebudowa sieci gazowych 18.11.2015r
9 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 0004/S7/KL/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie ścianek szczelnych traconych i tymczasowych 25.11.2015r
29.11.2016r
10 TSM ŻELBETY Tomasz Majewski 0024/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
16.05.2017r
11 DAMPAK Sp. z o.o. 0025/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
12 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 0026/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
13 RP SYNERGY Sp. z o.o. 0027/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
14 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. 0005/S7/KL/2015 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 24.03.2016r
15 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WD-18, MD-19b, MD-19a 17.03.2016r
16 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-16, WS-17, MS-19 17.03.2016r
17 PILE ELBUD S.A. 0006/S7/KL/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa linii napowietrznej
220 kV
08.04.2016r
04.05.2017r
18 Urszula Błachucka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIK.WOLT 0007/S7/KI/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa urządzeń elektrycznych nn i SN 01.06.2016r
10.10.2016r
19 Freyssinet Polska
Sp. z o.o.
0028/S7K/S/2016 Dostaw i montaż łożysk elastomerowych, łożysk garnkowych i dylatacji modułowych 04.05.2016r
20 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c 3/2015 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-3, WS-7, WSZ-8, WS-11A 04.05.2016r
21 PUH GREGOR Grzegorz Wijas 1/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5, WS-6, MD-10A 04.05.2016r
22 Usługi Mostowe Sp. z o.o. 2/2016 Świadczenie prac w zakresie robót budowlano-montażowych na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5,
WS-6, WSZ-8
09.05.2016r
23 Usługi Mostowe Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 4/2016 Świadczenie prac w zakresie robót ciesielskich na obiektach mostowych WS-3, WS7, MD-10A, WS-11A 07.07.2016r
24
Krzysztof Krzysiek HYDROBUD
0031/S7K/U/2015 Przebudowa gazociągu G1 13.06.2016r
41/S7K/R/2016 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w km 1+117 – 1+223, która koliduje z projektowaną drogą serwisową DL-4, z przepustem PH160 oraz z kanalizacją deszczową KD17a 09.11.2016
25 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 37/S7K/R/2016
+ ANEKS nr 1
+ ANEKS nr 2
+ ANEKS nr 3
Wykonanie nasypów na odcinku trasy głównej od km 14+182,80 do km 16+527,36 , Węzeł Mnichów, najazd obiektu WD-23 oraz na drogach bocznych DP46 i DP52, wykonanie wykopów, nasypów oraz warstw konstrukcyjnych na drogach bocznych, oraz Zasypanie wykopów i wykonanie skarp, wykonanie warstw filtrujących za przyczółkami wraz zabezpieczeniem robót na obiekcie WS-17 30.09.2016
18.04.2017
22.06.2017
23.10.2017
26 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 32/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PH12, PH12a, PE13, PE14, PE14a, PE15, PEH16, PE17, PE18, PE19, PE19a, PE19b, PE20, PE21 10.10.2016
27 Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. 38/S7K/R/2016
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
Wykonanie nasypu na odcinku trasy głównej od km 12+260 do km 14+142,80, od km 17+800 do km 20+800 strona prawa, od km 20+800 do 21+553, zakończenie nasypu obok węzła Podchojny, Brzegi, oraz wykonanie nasypu na innych drogach DP-28, DP-49, DL-31, oraz wykonanie zasypek wykopów i skarp , wykonanie warstwy filtrującej za przyczółkami obiektów inżynierskich 11.10.2016
26.04.2017
18.07.2017
28 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Gomibud Sp. z o.o. 39/S7K/R/2016
+ Aneks nr 1
Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych 30.09.201623.10.2017
29 GESTOR Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 33/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PEH4, PH5, PEH6, PE6a, PE7, PE8, PE8a, PE9, PE9a, PE9b, PE10, PE11 10.10.2016
30 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. 0008/S7/Kl/2016 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 06.06.2016r
31 Usługi Transportowe Sylwester Szypniewski 0010/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 22.12.2016
32 - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DANEMI” Andrzej Klamka Technologie Ekologiczne
– PHU Budoklam Agata Klamka
0011/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 23.12.2016
33 DARKBUD Dariusz Chojnacki 40/S7K/S/2016 Kompleksowe wykonanie izolacji grubej na obiektach inżynieryjnych 21.12.2016
34 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe 30/S7K/C/2016 Wykonanie zasypki na przepustach PEH6, PE6a, PE7, PE9, PE17 i PE18 10.10.2016
35 Menard Polska Sp. z o.o. - Wykonanie kolumn betonowych CMC 18.10.2016
36 SB STORY Sp. z o.o. 0009/S7/KL/2016 Wykonanie robót budowlano-montażowych na przepustach stalowych i betonowych 30.01.2017
37 Freyssinet Polska Sp. z o.o. 42/S7K/2015 +
Aneks nr 1
Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach inżynierskich, oraz wykonanie zdjęcia parcia z przyczółka na obiekcie WS-6 23.03.2017
09.11.2017
38 Firma Transportowo Usługowa Marek Litwiński S7/K/04/2016 Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych szczelnych i nieszczelnych w ilości 18 szt 25.05.2017
39 P.H.U. KAM-BUD Budownictwo Drogowe Usługi Sprzętowe Kamil Papka 005/FABE/S7/2017 Wykonanie korytek ściekowych trójkątnych oraz zabudowy studzienek kanalizacyjnych 30.05.2017
40 Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz 07/S7/2016 +
Aneks nr 2
Kompleksowe wykonanie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych 14.06.2017
41 Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Włodzimierz Sieśkiewicz, Barbara Sieśkiewicz 09/S7/2017 Wykonanie umocnienia rowów elementami prefabrykowanymi, oraz uszczelnienie rowów geomembramą 27.06.2017
42 Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz 08/S7/2017 Kompleksowe wykonanie zieleni drogowej 12.07.2017
43 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. 0006/FABE/S7/2017 Wykonanie zasilania i oświetlenia Trasy Głównej, MOP-ów, węzłów drogowych oraz dróg lokalnych 24.07.2017
44 Dawid Solarski – Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” 64/S7K/S/2017 +
Aneks nr 1
Wykonanie wykopów, skarp oraz warstw filtrujących za przyczółkami wraz z zabezpieczeniem robót na obiektach WSZ-1, WS-2, WS-2A, MS-10, WS-11A, oraz kompleksowe ułożenie rur stalowych pod płytami najazdowymi 26.07.201712.09.2017
45 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prowerk” Sp. z o.o. 63/S7K/R/2017 Dostawa i montaż barier ochronnych drogowych, mostowych i osłon przeciwolśnieniowych 12.09.2017
46 DEKER-KIELCE Emil Sadko 007/FABE/S7/2017 wykonanie konstrukcji ścian zewnętrznych oraz dachów budynków toalet zlokalizowanych na MOP Podlesie i Smyków 12.09.2017
46 IKAR-KIELCE Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. - Wykonanie robót brukarskich 23.10.2017

Zgłoszeni Usługodawcy

1 BUREAU VERITAS Polska 001/S7K/GR/2015 Kompleksowa obsługa laboratoryjna 2015.07.01
2 AXIS BIURO GEODEZYJNE 0002/S7K/GR/2015 Kompleksowa obsługa geodezyjna inwentaryzacji na wykonane robót wynikających z Kontraktu Głównego 2015.07.01
3 PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA 007/S7K/GR/2015 Kompleksowy nadzór archeologiczny 2015.07.01
4 V2B POLAND 008/S7K/GR/2015 Wykonanie inwentaryzacji (wraz z oceną stanu oraz inwentaryzacją istniejących obiektów etc.) budynków, budowli i nawierzchni dróg 2015.07.01
5 RAD-MIN 0004/S7K/GR/2015 Kompleksowe zabezpieczenie oraz oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych/niewypałów pochodzenia wojskowego 2015.07.07
6
TM-VIA
006/S7K/GR/2015 Kompleksowe zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 2015.07.07
76/S7K/GR/2017 Kompleksowe zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 2017.11.09
7 FPP ENVIRO Sp. Z o.o. 005/S7K/GR/2015 Kompleksowy nadzór przyrodniczy 2015.07.22
8 WJK-INVEST 0003/S7K/PW/2015 Kompleksowe usunięcie drzew, zagajników i krzewów 2015.07.07
9 January Fusek Jaf-Geotechnika 020/S7K/S/2015 przeprowadzanie badań geologicznych i dokonanie weryfikacji dokumentacji wykonawczej i geotechnicznej dla obiektów inzynierskich 2015.10.09
10 LLOYD ACOUSTICS POLSKA
Sp. z o.o.
0021/S7K/S/2015 przeprowadzenie próbnych obciążeń pali 2015.11.02
11 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c 01/2015 Zapewnienie siły roboczej niezbędnej do wykonywania prac na obiektach 2015.11.09
12 APN Service Sp. z o.o. 02/2015 Zapewnienie siły roboczej niezbędnej do wykonywania prac na obiektach 2015.11.09
13 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 04/2015 Wykonanie ścianek szczelnych tymczasowych 2015.11.18
14 Przedsiębiorstwo „DUBR” sp. z o.o. 06/2015 Usunięcie stałego oznakowania poziomego na odcinku drogi istniejącej S7 od km 577+700 do ok.
km 582+000
2015.11.26
15 CIVIS POLSKA Sp. z o.o. 0013/S7K/GR/2015 Ochrona placu i zaplecza budowy Wykonawcy 2015.11.23
16 Alsina Polska Sp z o.o. 18/11/2015/6019/CHŁ Dzierżawa systemów deskowań 2015.11.26
17 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe 09/2015 Zapewnienie sprzętu wraz z kompleksową obsługą: szczotka typu broadwey, ciągnik ze szczotką 2015.11.27
18
KYN-POL Krzysztof Biera
07/2015 Zapewnienie sprzętu: obrotowa koparka teleskopowa „JCB 535-125″ wraz z osprzętem 2015.11.27
08/2015 Zapewnienie sprzętu: obrotowa ładowarka teleskopowa „MANITOU 2150″ wraz z osprzętem 2015.11.27
19 Marek Grzegorz „KANBUD” Usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane 05/2015 Zapewnienie sprzętu: ciągnik z beczką asenizacyjną 8000 litrów 2015.12.04
20 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prowerk” Sp. z o.o. 10/2015 Dostawa i montaż tymczasowych barier ochronnych na odcinku drogi S7 zgodnie z załączonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2015.12.07
21 Tadex-Pol Sp. z o.o. 03/2015 Zapewnienie ośmiu wykwalifikowanych pracowników zgodnie z wymaganiami Wykonawcy 2015.12.07
22
Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak
11/2015 Całościowa obsługa kontraktu w zakresie utrzymania czystości przy budowie drogi S7 Chęciny – Jędrzejów 2015.12.14
30/2016 Kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie utrzymania czystości przy budowie drogi S7 Chędziny – Jędrzejów na docinku od km 9+345 do km 21+500 oraz T155 na odcinku od S7 do kopalni EGM S.A. 2016.09.08
23 Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. 0001/S7K/AD/2015 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów wraz z ich transportem do miejsca ich utylizacji z Placu Budowy 2015.12.16
24 EKOPOL-Ż Sp. z o.o. Umowa z dnia 14.12.2015 Usługi transportowe związane z zagospodarowaniem odpadów 2015.12.16
25 HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 002/S7K/AD/2015 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów wraz z ich transportem do miejsca ich utylizacji z Placu Budowy 2015.12.16
26
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROPOL” Sp. z o.o.
20/2016 Kompleksowa obsługa kontraktu w ciągu istniejącej drogi S7 od km 569+500 do km 582+000 w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 2016.03.04
21/2016 Kompleksowa obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 2016.03.04
25/2016
+ Aneks nr 1
Kompleksowa obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 2016.06.30
2016.09.08
46/2016 Zapewnienie sprzętu czyszczącego 2016.11.09
51/S7/S/2016
+ Aneks nr 1
Utrzymania w należytym stanie dróg publicznych na trasie realizacji Inwestycji, oraz dodatkowy wynajem sprzętu budowlanego 2017.03.08
2017.10.16
55/S7S/GR/2017 Wynajem sprzętu do różnych prac pomocniczych 2017.05.17
27
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o.
15/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie WS-9 strona prawa 2016.03.08
17/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie
WSZ-20
2016.03.08
20/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie
WSZ-22
2016.03.08
28 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 34/2016 Wynajem sprzętu 2016.08.29
29
Transport Towarowy Kazimierz Rapacz
36/2016 Usługi transportowe ciągnikami siodłowymi z naczepami samochodowymi 2016.09.26
057/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.24
2017.10.20
30
P.U.H. „ROMANO” Roman Glita
38/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.09.26
55/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.13
31
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Tomasz Góralski
33/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.11.09
54/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.25
2017.10.20
32 Podgórski Andrzej Usługi Transportowo Handlowe 42/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.11.09
33
SYN-PUCH Syncerz Zbigniew
40/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.11.09
59/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.05.17
2017.10.20
34 Spółdzielnia Kółek Rolniczych 54/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.13
35 RB Trans Rafał Bitnerowski 58/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.24
36 Rad-Trans Małgorzata Rączka 056/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.24
2017.10.09
37 GEOPRZEM Sp. z o.o., Sp. k. 62/S7K/GR/2017
+ Aneks nr 1
Usługi geodezyjne 2017.06.26
2017.10.20
38 Usługi Transportowe Daniel Majchrzyk 63/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.07.14
39 Sylwester Giemza GIMAX-TRUCK 61/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.07.21
40 Usługi Koparko – Ładowarką „U SŁAWKA” 68/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.09.21
41 CADMOST Sp. z o.o. 4100714632 Wykonanie próbnych obciążeń obiektów mostowych: WS-2, WS-3, MS-4, WS-5, WS-6, MS-10, MD-10A, WD-11, WS-14, WS-15, WS-17, WD-18, MS-19, MD-19A, MD-19B, WD-23 2017.09.20
42 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „HAK” Andrzej Kaszowicz 67/S7K/R/2017 +
Aneks
Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.09.20
43 Usługi Sprzętowo – Transportowe Stanisław Bernaś 70/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.10.02

Zgłoszeni Dostawcy

1 SPS Servizi e Produzione per la Siedrurgia S.A Oddział w Polsce 018/S7K/S/2015 Dostawa stali zbrojeniowej oraz koszy zbrojeniowych dla pali wielkośrednicowych dla potrzeb realizacji Kontraktu 30.09.2015r
2 Konsorcjum firm:
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych BOSTA-BETON Sp. z o.o.
0017/S7K/M/2015 Dostawa betonu 30.10.2015r
3 Przedsiębiorstwo Elementów Betonowych FABET S.A. 0022/S7K/S/2015 Dostawa belek strunobetonowych typu T i KUJAN NG 26.11.2015r
4 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. 0023/S7K/S/2015 Dostawa belek strunobetonowych typu T i KUJAN NG 26.11.2015r
5
Kopalnia Wapienia Morawica S.A
37/S7K/2016 Sprzedaż materiału do budowy nasypów 01.09.2016r
53/S7S/R/2017 Sprzedaż materiału budowlanego – nadkładu 13.04.2017r
6 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. RAD/S/079/08/2016 Sprzedaż kruszywa dolomitowego oraz bazaltowego 03.11.2016r
7 ICOPAL Sp. z o.o. 43/S7K/M/2015 Sprzedaż pap mostowych i środków gruntujących 27.01.2017r
8 Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku „ZWP MOSTY” Sp. z o.o. 52/S7S/2017 Sprzedaż piasku budowlanego o uziarnieniu 0-31,5 mm 15.03.2017r
9 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Kielcach 4100695956 Sprzedaży kruszyw o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm 14.04.2017r
10 Presider S.p.A. UMOWA KUPNA Dostawa stali zbrojeniowej 31.05.2017r
11 Euroted Sp. z o.o. 48/S7K/S/2017 Dostawa stali zbrojeniowej 08.06.2017r
12 Konsorcjum Stali S.A. 4100700946 Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia 26.06.2017r
13 Elikopol BK Sp. z o.o. 66/S7K/S/2017 Dostawa geowłókniny i geosiatki 17.07.2017r
14 Trzuskawica Spółka Akcyjna 2017/PH/1H1/727/3 Dostawa kruszywa 0/31,5 mm 17.07.2017r
15 BOWIM S.A. UMOWA KUPNA Dostawa stalowych prętów zbrojeniowych 28.07.2017r
16 Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199
33-240 Żabno
Dostawa elementów prefabrykowanych 31.08.2017r
17 IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp. K. Koźlątków 20
62-850 Lisków
Dostawa krawężników kamiennych 13.09.2017
18 SYTEC Systemy i Technologie Sp. z o.o ul. Kopalniana 7
59-100 Polkowice
Dostawa polimerobetonowych desek gzymsowych 20.10.2017
19 Firma Transportowo Sprzętowa HOS BUD ul. Mierzwin
28-313 Imielno
Dostawa i sprzedaż mas ziemnych i skalnych 20.10.2017