Zatwierdzeni Podwykonawcy

Kontraktu:
Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów.
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskigo 43/45, 25-950 Kielce
Konsultant:
Lider – Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosvelta 22, 60-164 Poznań
Partner – LAFRENTZ POLSKA Sp z o.o. ul. Zbąszyńska 29 60-359 Poznań
Wykonawcy:
Lider – Salini Polska Sp. z.o.o. ul. Zlota, 59 L07, 00-120 Warszawa
Partner – Salini Impregilo S.p.A, via dei Missaglia, 97 20142 Mediolan, Włochy
Partner – Todini Costruzioni Generali S.p.A, Via Dei Due Macelli, 66 Cap 00187 Rzym, Włochy
Zatwierdzeni Podwykonawcy/ Dalsi Podwykonawcy
L.p.
Podwykonawca
Numer umowy
Zakres robót
Data Akceptacji Umowy
1 FABE GRUP YOL INSAAT MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI SP. Z o.o. Odrział w Polsce 0011/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych 27.08.2015r
2 BUDAR LOGISTIC Sp. Z o.o. 0010/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych w zakresie od km 0+000 do km 9+300, podbudów, frezowania istniejących nawierzchni, robót wykończeniowych, elementów ulic, zieleni drogowej. 27.08.2015r
3 MOSTOSTAL Kielce S.A 0016/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych 23.09.2015r
4 AARSLEFF Sp. z o.o. 0014/S7K/R/2015 Kompleksowe wykonanie pali żelbetowych prefabrykowanych 40×40 23.09.2015r
5 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MERIORACYJNE „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy spółka komandytowa 0015/S7K/S/2015 Kompleksowe wykonanie pali wielkoformatowych w gruncie D=1200 mm 08.10.2015r
6 Konsorcjum firm:
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA-BUD BARBARA ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „PLUMBERS” BARTOSZ ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA KRZYSZTOF ZAPAŁA
0003/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych łącznie z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu 30.09.2015r
7 LIMER Sp. z o.o. 0001/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu – wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych 12.11.2015r
8 MENSALOTA Sp. z o.o. 0002/S7/KL/2015 Przebudowa sieci gazowych 18.11.2015r
9 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 0004/S7/KL/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie ścianek szczelnych traconych i tymczasowych 25.11.2015r
29.11.2016r
10 TSM ŻELBETY Tomasz Majewski 0024/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
16.05.2017r
11 DAMPAK Sp. z o.o. 0025/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
12 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 0026/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
13 RP SYNERGY Sp. z o.o. 0027/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
14 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. 0005/S7/KL/2015 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 24.03.2016r
15 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WD-18, MD-19b, MD-19a 17.03.2016r
16 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-16, WS-17, MS-19 17.03.2016r
17 PILE ELBUD S.A. 0006/S7/KL/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa linii napowietrznej
220 kV
08.04.2016r
04.05.2017r
18 Urszula Błachucka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIK.WOLT 0007/S7/KI/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa urządzeń elektrycznych nn i SN 01.06.2016r
10.10.2016r
19 Freyssinet Polska
Sp. z o.o.
0028/S7K/S/2016 Dostaw i montaż łożysk elastomerowych, łożysk garnkowych i dylatacji modułowych 04.05.2016r
20 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c 3/2015 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-3, WS-7, WSZ-8, WS-11A 04.05.2016r
21 PUH GREGOR Grzegorz Wijas 1/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5, WS-6, MD-10A 04.05.2016r
22 Usługi Mostowe Sp. z o.o. 2/2016 Świadczenie prac w zakresie robót budowlano-montażowych na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5,
WS-6, WSZ-8
09.05.2016r
23 Usługi Mostowe Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 4/2016 Świadczenie prac w zakresie robót ciesielskich na obiektach mostowych WS-3, WS7, MD-10A, WS-11A 07.07.2016r
24
Krzysztof Krzysiek HYDROBUD
0031/S7K/U/2015 Przebudowa gazociągu G1 13.06.2016r
41/S7K/R/2016 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w km 1+117 – 1+223, która koliduje z projektowaną drogą serwisową DL-4, z przepustem PH160 oraz z kanalizacją deszczową KD17a 09.11.2016
25 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 37/S7K/R/2016
+ ANEKS nr 1
+ ANEKS nr 2
Wykonanie nasypów na odcinku trasy głównej od km 14+182,80 do km 16+527,36 , Węzeł Mnichów, najazd obiektu WD-23 oraz na drogach bocznych DP46 i DP52, wykonanie wykopów, nasypów oraz warstw konstruckyjnych na drogach bocznych, oraz Zasypanie wykopów i wykonanie skarp, wykonanie warstw filtrujących za przyczółkami wraz zabezpieczeniem robut na obiekcie WS-17 30.09.2016
18.04.2017
22.06.2017
26 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 32/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PH12, PH12a, PE13, PE14, PE14a, PE15, PEH16, PE17, PE18, PE19, PE19a, PE19b, PE20, PE21 10.10.2016
27 Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. 38/S7K/R/2016
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
Wykonanie nasypu na odcinku trasy głównej od km 12+260 do km 14+142,80, od km 17+800 do km 20+800 strona prawa, od km 20+800 do 21+553, zakończenie nasypu obok węzła Podchojny, Brzegi, oraz wykonanie nasypu na innych drogach DP-28, DP-49, DL-31, oraz wykonanie zasypek wykopów i skarp , wykonanie warstwy filtrującej za przyczółkami obiektów inżynierskich 11.10.2016
26.04.2017
18.07.2017
28 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Gomibud Sp. z o.o. 39/S7K/R/2016 Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych 30.09.2016
29 GESTOR Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 33/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PEH4, PH5, PEH6, PE6a, PE7, PE8, PE8a, PE9, PE9a, PE9b, PE10, PE11 10.10.2016
30 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. 0008/S7/Kl/2016 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 06.06.2016r
31 Usługi Transportowe Sylwester Szypniewski 0010/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 22.12.2016
32 - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DANEMI” Andrzej Klamka Technologie Ekologiczne
– PHU Budoklam Agata Klamka
0011/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 23.12.2016
33 DARKBUD Dariusz Chojnacki 40/S7K/S/2016 Kompleksowe wykonanie izolacji grubej na obiektach inżynieryjnych 21.12.2016
34 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe 30/S7K/C/2016 Wykonanie zasypki na przepustach PEH6, PE6a, PE7, PE9, PE17 i PE18 10.10.2016
35 Menard Polska Sp. z o.o. - Wykonanie kolumn betonowych CMC 18.10.2016
36 SB STORY Sp. z o.o. 0009/S7/KL/2016 Wykonanie robót budowlano-montażowych na przepustach stalowych i betonowych 30.01.2017
37 Freyssinet Polska Sp. z o.o. 42/S7K/2015 Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach inżynierskich 23.03.2017
38 Firma Transportowo Usługowa Marek Litwiński S7/K/04/2016 Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych szczelnych i nieszczelnych w ilości 18 szt 25.05.2017
39 P.H.U. KAM-BUD Budownictwo Drogowe Usługi Sprzętowe Kamil Papka 005/FABE/S7/2017 Wykonanie korytek ściekowych trójkątnych oraz zabudowy studzienek kanalizacyjnych 30.05.2017
40 Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz 07/S7/2016 +
Aneks nr 2
Kompleksowe wykonanie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych 14.06.2017
41 Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Włodzimierz Sieśkiewicz, Barbara Sieśkiewicz 09/S7/2017 Wykonanie umocnienia rowów elementami prefabrykowanymi, oraz uszczelnienie rowów geomembramą 27.06.2017
42 Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz 08/S7/2017 Kompleksowe wykonanie zieleni drogowej 12.07.2017
43 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. 0006/FABE/S7/2017 Wykonanie zasilania i oświetlenia Trasy Głównej, MOP-ów, węzłów drogowych oraz dróg lokalnych 24.07.2017
44 Dawid Solarski – Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” 64/S7K/S/2017 Wykonanie wykopów, skarp oraz warstw filtrujących za przyczółkami wraz z zabezpieczeniem robót na obiektach WSZ-1, WS-2, WS-2A, MS-10, WS-11A 26.07.2017

Zgłoszeni Usługodawcy

1 BUREAU VERITAS Polska 001/S7K/GR/2015 Kompleksowa obsługa laboratoryjna 01.07.2015
2 AXIS BIURO GEODEZYJNE 0002/S7K/GR/2015 Kompleksowa obsługa geodezyjna inwentaryzacji na wykonane robót wynikających z Kontraktu Głównego 01.07.2015
3 PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA 007/S7K/GR/2015 Kompleksowy nadzór archeologiczny 01.07.2015
4 V2B POLAND 008/S7K/GR/2015 Wykonanie inwentaryzacji (wraz z oceną stanu oraz inwentaryzacją istniejących obiektów etc.) budynków, budowli i nawierzchni dróg 01.07.2015
5 RAD-MIN 0004/S7K/GR/2015 Kompleksowe zabezpieczenie oraz oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych/niewypałów pochodzenia wojskowego 07.07.2015
6 TM-VIA 006/S7K/GR/2015 Kompleksowe zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 07.07.2015
7 FPP ENVIRO Sp. Z o.o. 005/S7K/GR/2015 Kompleksowy nadzór przyrodniczy 22.07.2015
8 WJK-INVEST 0003/S7K/PW/2015 Kompleksowe usunięcie drzew, zagajników i krzewów 07.07.2015
9 January Fusek Jaf-Geotechnika 020/S7K/S/2015 przeprowadzanie badań geologicznych i dokonanie weryfikacji dokumentacji wykonawczej i geotechnicznej dla obiektów inzynierskich 09.10.2015
10 LLOYD ACOUSTICS POLSKA
Sp. z o.o.
0021/S7K/S/2015 przeprowadzenie próbnych obciążeń pali 02.11.2015
11 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c 01/2015 Zapewnienie siły roboczej niezbędnej do wykonywania prac na obiektach 09.11.2015
12 APN Service Sp. z o.o. 02/2015 Zapewnienie siły roboczej niezbędnej do wykonywania prac na obiektach 09.11.2015
13 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 04/2015 Wykonanie ścianek szczelnych tymczasowych 18.11.2015
14 Przedsiębiorstwo „DUBR” sp. z o.o. 06/2015 Usunięcie stałego oznakowania poziomego na   odcinku drogi istniejącej S7 od km 577+700 do ok.
km 582+000
26.11.2015
15 CIVIS POLSKA Sp. z o.o. 0013/S7K/GR/2015 Ochrona placu i zaplecza budowy Wykonawcy 23.11.2015
16 Alsina Polska Sp z o.o. 18/11/2015/6019/CHŁ Dzierżawa systemów deskowań 26.11.2015
17 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe 09/2015 Zapewnienie sprzętu wraz z kompleksową obsługą: szczotka typu broadwey, ciągnik ze szczotką 27.11.2015
18 KYN-POL Krzysztof Biera 07/2015 Zapewnienie sprzętu: obrotowa koparka teleskopowa „JCB 535-125″ wraz z osprzętem 27.11.2015
08/2015 Zapewnienie sprzętu: obrotowa ładowarka teleskopowa „MANITOU 2150″ wraz z osprzętem 27.11.2015
19 Marek Grzegorz „KANBUD” Usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane 05/2015 Zapewnienie sprzętu: ciągnik z beczką asenizacyjną 8000 litrów 04.12.2015
20 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prowerk” Sp. z o.o. 10/2015 Dostawa i montaż tymczasowych barrier ochronnych na odcinku drogi S7 zgodnie z załączonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 07.12.2015
21 Tadex-Pol Sp. z o.o. 03/2015 Zapewnienie ośmiu wykwalifikowanych pracowników zgodnie z wymaganiami Wykonawcy 07.12.2015
22 Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak 11/2015 Całościowa obsługa kontraktu w zakresie utrzymania czystości przy budowie drogi S7 Chęciny – Jędrzejów 14.12.2015
30/2016 Kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie utrzymania czystości przy budowie drogi S7 Chędziny – Jędrzejów na docinku od km 9+345 do km 21+500 oraz T155 na odcinku od S7 do kopalni EGM S.A. 08.09.2016
23 Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. 0001/S7K/AD/2015 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów wraz z ich transportem do miwjsca ich utylizacji z Placu Budowy 16.12.2015
24 EKOPOL-Ż Sp. z o.o. Umowa z dnia 14.12.2015 Usługi transportowe związane z zagospodarowaniem odpadów 16.12.2015
25 HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 002/S7K/AD/2015 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów wraz z ich transportem do miwjsca ich utylizacji z Placu Budowy 16.12.2015
26 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROPOL” Sp. z o.o. 20/2016 Kompleksowa obsługa kontraktu w ciągu istniejącej drogi S7 od km 569+500 do km 582+000 w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 04.03.2016
21/2016 Kompelksowa obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 04.03.2016
25/2016
+ Aneks nr.1
Kompleksowa obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 30.06.2016
08.09.2016
46/2016 Zapewnienie sprzętu czyszczącego 09.11.2016
51/S7/S/2016 Utrzymania w należytym stanie dróg publicznych na trasie realizacji Inwestycji 08.03.2017
55/S7S/GR/2017 Wynajem sprzętu do różnych prac pomocniczych 17.05.2017
27 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 15/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie WS-9 strona prawa 08.03.2016
17/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie
WSZ-20
08.03.2016
20/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie
WSZ-22
08.03.2016
28 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 34/2016 Wynajem sprzętu 29.08.2016
29 Transport Towarowy Kazimierz Rapacz 36/2016 Usługi transportowe ciągnikami siodłowymi z naczepami samochodowymi 26.09.2016
057/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 24.04.2017
30 P.U.H. „ROMANO” Roman Glita 38/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 26.09.2016
55/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 13.04.2017
31 Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Tomasz Góralski 33/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 09.11.2016
54/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 25.04.2017
32 Podgórski Andrzej Usługi Transportowo Handlowe 42/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 09.11.2016
33 SYN-PUCH Syncerz Zbigniew 40/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 09.11.2016
59/S7S/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 17.05.2017
34 Spółdzielnia Kółek Rolniczych 54/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 13.04.2017
35 RB Trans Rafał Bitnerowski 58/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 24.04.2017
36 Rad-Trans Małgorzata Rączka 056/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 24.04.2017
37 GEOPRZEM Sp. z o.o., Sp. k. 62/S7K/GR/2017 Usługi geodezyjne 26.06.2017
38 Usługi Transportowe Daniel Majchrzyk 63/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 14.07.2017
39 Sylwester Giemza GIMAX-TRUCK 61/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 21.07.2017

Zgłoszeni Dostawcy

L.p. Dostawca Numer umowy Zakres robót Data zgłoszenia Umowy
1 SPS Servizi e Produzione per la Siedrurgia S.A Oddział w Polsce 018/S7K/S/2015 Dostawa stali zbrojeniowej oraz koszy zbrojeniowych dla pali wielkośrednicowych dla potrzeb realizacji Kontraktu 30.09.2015r
2 Konsorcjum firm:
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych BOSTA-BETON Sp. z o.o.
0017/S7K/M/2015 Dostawa betonu 30.10.2015r
3 Przedsiębiorstwo Elementów Betonowych FABET S.A. 0022/S7K/S/2015 Dostawa belek strunobetonowych typu T i KUJAN NG 26.11.2015r
4 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. 0023/S7K/S/2015 Dostawa belek strunobetonowych typu T i KUJAN NG 26.11.2015r
5
Kopalnia Wapienia Morawica S.A
37/S7K/2016 Sprzedaż materiału do budowy nasypów 01.09.2016r
53/S7S/R/2017 Sprzedaż materiału budowlanego – nadkładu 13.04.2017r
6 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. RAD/S/079/08/2016 Sprzedaż kruszywa dolomitowego oraz bazaltowego 03.11.2016r
7 ICOPAL Sp. z o.o. 43/S7K/M/2015 Sprzedaż pap mostowych i środków gruntujących 27.01.2017r
8 Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku „ZWP MOSTY” Sp. z o.o. 52/S7S/2017 Sprzedaż piasku budowlanego o uziarnieniu 0-31,5 mm 15.03.2017r
9 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Kielcach 4100695956 Sprzedaży kruszyw o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm 14.04.2017r
10 Presider S.p.A. UMOWA KUPNA Dostawa stali zbrojeniowej 31.05.2017r
11 Euroted Sp. z o.o. 48/S7K/S/2017 Dostawa stali zbrojeniowej 08.06.2017r
12 Konsorcjum Stali S.A. 4100700946 Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia 26.06.2017r
13 Elikopol BK Sp. z o.o. 66/S7K/S/2017 Dostawa geowłókniny i geosiatki 17.07.2017r
14 Trzuskawica Spółka Akcyjna 2017/PH/1H1/727/3 Dostawa kruszywa 0/31,5 mm 17.07.2017r
15 BOWIM S.A. UMOWA KUPNA Dostawa stalowych prętów zbrojeniowych 28.07.2017r