• 10 sierpnia 2018

   
  WSZ-1_Roboty mostowe_08-08-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_08-08-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_02-08-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_03-08-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_02-08-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_08-08-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_08-08-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_06-08-2018 [Pobierz plik] WD-11_Robody mostowe_02-08-2018 [Pobierz plik] WD-11__Roboty mostowe_06-08-2018 [Pobierz

  Read more

 • 3 sierpnia 2018

   
  WSZ-1_Roboty mostowe_31-07-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_31-07-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_31-07-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_30-07-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_30-07-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_30-07-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_30-07-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_30-07-2018 [Pobierz plik] MD-19B_Roboty mostowe_30-07-2018 [Pobierz plik] km10+600_Wykonanie 1 warstwy

  Read more

 • 27 lipca 2018

   
  WS-16_Roboty mostowe_23-07-2018 [Pobierz plik] WS-7_Roboty mostowe_25-07-2018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_25-07-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_24-07-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_23-07-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_19-07-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_23-07-2018 [Pobierz plik] km 13+000_Warstwa podbudowy bitumicznej_27-07-2018 [Pobierz plik] km 5+600_Montaż wypełnienia ekranów dźwiękochłonnych_26-07-2018

  Read more

 • 20 lipca 2018

   
  WS-3_Roboty mostowe_18-07-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_18-07-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_16-07-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_18-07-2018 [Pobierz plik] MD-19A_Roboty mostowe_17-07-2018 [Pobierz plik] km 17+750_Warstwa wiążąca, MOP Podlesie [Pobierz plik] km 9+800_Uzupełnianie pasa rozdziału i humusowanie skarp [Pobierz plik] km 8+500_Montaż barier

  Read more

 • 13 lipca 2018

   
  WS-17_Roboty mostowe_09-07-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_10-07-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_11-07-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_10-07-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_10-07-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_09-07-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_10-07-2018 [Pobierz plik] km 2+200_Uzupełnianie humusu na pasie rozdziału [Pobierz plik] km 1+900_Montaż wypełnień

  Read more

 • 6 Lipca 2018

   
  WS-3_Roboty mostowe_03-07-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_04-07-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_04-07-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_02-07-2018 [Pobierz plik] MS-19_Roboty mostowe_02-07-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_02-07-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_03-07-2018 [Pobierz plik] MD-19B_Roboty mostowe_02-07-2018 [Pobierz plik] MD-19A_Roboty mostowe_02-07-2018 [Pobierz plik] km 12+950_Warstwa GWN,

  Read more

 • 29 czerwca 2018

   
  WS-11A_Roboty mostowe_27-06-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_27-06-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_27-06-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_27-06-2018 [Pobierz plik] km 4+100 + 4+600_Układanie warstwy SMA JP [Pobierz plik] km 4+000 - 4+600_Układanie warstwy SMA JP [Pobierz plik] km 3+550 + 4+600_Układanie warstwy

  Read more

 • 22 czerwca 2018

   
  WS-7_Betonowanie kap chodnikowych_20-06-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_20-06-2018 [Pobierz plik] WD-23_Roboty mostowe_18-06-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_18-06-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_18-06-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe__18-06-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_19-06-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when

  Read more

 • 15 czerwca 2018

   
  WS-11A_Roboty mostowe_11-06-2018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_08-06-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_08-06-2018 [Pobierz plik] WS-2_Betonowanie płyt przejściowych_08-06-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_11-06-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_08-06-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_11-06-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when

  Read more

 • 8 czerwca 2018

   
  WS-16_Roboty mostowe_07-06-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_06-06-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_06-06-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_06-06-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_04-06-2018 [Pobierz plik] MD-19A_Roboty mostowe_07-06-2018 [Pobierz plik] km 13+250_Humusowanie pasa rozdziału_06-06-2018 [Pobierz plik] km 3+100_Budowa rowów odwadniających_05-06-2018 [Pobierz plik] km 0+940_Prace drenarskie_04-06-2018

  Read more

 • 1 czerwca 2018

   
  WS-6_Roboty mostowe_29-05-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_29-05-2018 [Pobierz plik] Węzeł Tokarnia_Roboty brukarskie [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_29-05-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_29-05-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_30-06-2018 [Pobierz plik] Rondo nr 5_Węzeł Tokarnia_Roboty brukarskie [Pobierz plik] km 16+600_Roboty ziemne [Pobierz plik] km 6+500_Sypanie

  Read more

 • 25 maj 2018

   
  WS-16_Roboty mostowe_21-05-2018 [Pobierz plik] WS-12_Roboty mostowe_21-05-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_21-05-2018 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_21-05-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_17-05-2018 [Pobierz plik] Węzeł Tokarnia_Korytka trótkątne [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_17-05-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_24-05-2018 [Pobierz plik] MS-4_Betonowanie kap_24-05-2018 [Pobierz plik] km 18+000_Podbudowa,

  Read more

 • 18 maja 2018

   
  WS-11A_Betonowanie płyt przejściowych_14-05-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_16-05-2018 [Pobierz plik] WS-3_Próbne obciążenie_16-05-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_15-05-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_14-05-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_15-05-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_15-05-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when

  Read more

 • 11 maj 2018

   
  WSZ-1_Betonowanie ustroju_09-05-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_07-05-2018 [Pobierz plik] WD14_Roboty mostowe_07-05-2018 [Pobierz plik] WD14_Roboty mostowe__07-05-2018 [Pobierz plik] WD-11_Asfalt twardolany_07-05-2018 [Pobierz plik] MS-19_Roboty mostowe_07-05-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_09-05-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • 4 maj 2018

   
  WS-6_Roboty mostowe_26-04-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_26-04-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_26-04-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_30-04-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe__30-04-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_ 30-04-2018 [Pobierz plik] MS-4__Roboty mostowe_30-04-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when

  Read more

 • 27 kwietnia 2018

   
  WS-15_Roboty mostowe_20-04-2018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_20-04-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_23-04-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_20-04-2018 [Pobierz plik] km_6+500_Układanie korytek ściekowych [Pobierz plik] km 17+900_Podbudowa z kruszywa [Pobierz plik] km 13+500_Humusowanie pasa rozdziału [Pobierz plik] km 6+700_Roboty w pasie rozdziału [Pobierz

  Read more

 • 20 kwietnia 2018

   
  WS-6_Roboty mostowe_17-04-2018 [Pobierz plik] WD-14_Robty mostowe_12-04-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_12-04-2018 [Pobierz plik] MS-19_Roboty mostowe_17-04-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_17-04-2018 [Pobierz plik] km 9+100_Humusowanie warstwą ziemi urodzajnej [Pobierz plik] km 8+000_Humusowanie warstwą ziemi urodzajnej [Pobierz plik] DP-12_Wykonywanie nasypu [Pobierz plik] DP-12_Warstwa

  Read more

 • 13 kwietnia 2018

   
  WS-11A_Roboty ostowe_09-04-2018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_11-04-2018 [Pobierz plik] WS-5_Betonowanie kap_11-04-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_11-04-2018 [Pobierz plik] Widok z obiektu WD-23 w stronę Kielc [Pobierz plik] Widok z obiektu WD-23 w stronę Jędrzejowa [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_09-04-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty

  Read more

 • 6 kwietnia 2018

   
  WSZ-1_Roboty zbrojarskie_03-04-2018 [Pobierz plik] WSZ-1_Roboty mostowe_03-04-2018 [Pobierz plik] WSZ-1_Roboty mostowe__03-04-2018 [Pobierz plik] WS-3_Asfalt twardolany_03-04-2018 [Pobierz plik] Rozbiórka DP19_Frezowanie [Pobierz plik] MS-10_Asfalt twardolany_03-04-2018 [Pobierz plik] km 8+900_Humusowanie skarp [Pobierz plik] km 3+000_Profilowanie skarp nasypu przy obiekcie WS-3 [Pobierz plik] km

  Read more

 • 30 Marca 2018

   
  WSZ-8_Asfalt twardolany_26-03-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_29-03-2018 [Pobierz plik] WS-6_Układanie stożka za obiektem [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_29-03-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_26-03-2018 [Pobierz plik] Układanie zbrojenia na przepuście PEH-1 [Pobierz plik] Układanie zasypki na obiekcie WS-7 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_26-03--2018 [Pobierz

  Read more

 • 23 marca 2017

   
  Widok na Rondo nr 2 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe__21-03-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_21-03-2018 [Pobierz plik] WDZ-21__Roboty mostowe_21-03-2018 [Pobierz plik] WD-23_Roboty mostowe_21-03-2018 [Pobierz plik] WD-23_Próba obciążenie_21-03-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_21-03-2018 [Pobierz plik] WD--14_Próba obciążenie_21-03-2018 [Pobierz plik] WD-14_Próba obciążenie_21-03-2018 [Pobierz plik]

  Read more

 • 16 marca 2018

   
  WSZ-1_Betonowanie ławy_14-03-201 [Pobierz plik] WS-16_Roboty mostowe_12-03-2018 [Pobierz plik] WS-16_Roboty mostowe_08-03-2018 [Pobierz plik] WS-15_Roboty mostowe_12-03-2018 [Pobierz plik] WS-7_Betonowanie płyt przejściowych_08-03-2018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_12-03-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_12-03-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_14-03-201 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_09-03-2018 [Pobierz plik] Węzeł Tokarnia_Montaż

  Read more

 • 9 marca 2018

   
  WS-6_Roboty mostwe_07-03-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_05-03-2018 [Pobierz plik] WS-3_Badania pull-off_07-03-2018 [Pobierz plik] WS-2A_Roboty mostowe_05-03-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_05-03-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_05-03-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_05-03-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_05-03-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_06-03-2018 [Pobierz plik] MS-19_Roboty mostwe_07-03-2018 [Pobierz

  Read more

 • 2 marca 2018

   
  WS-6_Roboty mostowe_27-02-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_27-02-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_27-02-2018 [Pobierz plik] WD-11__Roboty mostowe_27-02-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_27-02-2018 [Pobierz plik] MS-1_Roboty mostowe_27-02-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block');

  Read more

 • 23 Luty 2018

   
  WS-15_Zasypki obiektu [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_21-02-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_22-02-2018 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_21-02-2018 [Pobierz plik] Węzeł Brzegi_Montaż średniego napięcia [Pobierz plik] Węzeł Brzegi_Kruszarka, skład magazynowy [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_21-02-2018 [Pobierz plik] WD-23_Roboty mostowe_21-02-2018 [Pobierz plik] MOP Smyków_Budowa budynku

  Read more

 • 16 luty 2018

   
  WS-6_Roboty mostowe_15-02-2018 [Pobierz plik] Węzeł Tokarnia roboty poprawkowe koryt na łącznicy [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_15-02-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_15-02-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_15-02-2018 [Pobierz plik] km 21+000_Widok z WD-23 w kierunku Kielc [Pobierz plik] km 12+700_Prace kanalizacyjne [Pobierz plik]

  Read more

 • 9 Luty 2018

   
  WSZ-8_Suszenie ustroju nosnego_07-02-018 [Pobierz plik] WSZ-8__Suszenie ustroju nosnego_07-02-018 [Pobierz plik] WS-16_Zbrojenie nadbetonu_07-02-018 [Pobierz plik] WS-16_Roboty mostowe_07-02-018 [Pobierz plik] WS-16__Zbrojenie nadbetonu_07-02-018 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_07-02-018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_05-02-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_07-02-018 [Pobierz plik] MS-10_Śrutowanie ustroju nośnego_07-02-018 [Pobierz plik]

  Read more

 • 2 Luty 2018

   
  WS-16_Roboty mostowe_31-01-2018 [Pobierz plik] WS-16_Roboty mostowe_26-01-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_31-01-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_31-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_26-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_31-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_26-01-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_26-01-2018 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_31-01-2018 [Pobierz plik] MD-19A_Roboty mostowe_31-01-2018 [Pobierz

  Read more

 • 26 styczeń 2018

   
  WS-16_Roboty mostowe_23-01-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_23-01-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_19-01-2018 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_23-01-2018 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_19-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_22-01-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_25-01-2018 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe__23-01-2018 [Pobierz plik] MS-10__Roboty mostowe_25-01-2018 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { //

  Read more

 • 19 styczeń 2018

   
  WS-6_Roboty mostowe_11-01-2018 [Pobierz plik] WS-5_Robot mostowe_16-01-2018 [Pobierz plik] WS-2_Beton podkładowy_12-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_12-01-2018 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_13-01-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_13-01-2018 [Pobierz plik] WD-11_Roboty mostowe_11-01-2018 [Pobierz plik] MD-19A_Robot mostowe_16-01-2018 [Pobierz plik] km 15+500_Warstwa wiążąca_11-01-2018 [Pobierz plik] km 10+050_Nasyp

  Read more

 • 12 styczeń 2017

   
  WS-11A_Roboty mostowe_10-01-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_08-01-2018 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_05-01-2018 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_05-01-2018 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_05-01-2018 [Pobierz plik] WS-2A_Roboty mostowe_10-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_05-01-2018 [Pobierz plik] WDZ-20_Roboty mostowe_05-01-2018 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_05-01-2018 [Pobierz plik] MS-19_Roboty mostowe_08-01-2018 [Pobierz

  Read more

 • 5 stycznia 2018

   
  WS-19_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] WS-15_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] MD-19A_Roboty mostowe_03-01-2017 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • 29 Grudzień 2017

   
  WS-16_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] WS-3_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_28-12-2017 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • 22 Grudzień 2017

   
  WS-5_Roboty mostowe_19-12-2017 [Pobierz plik] WSZ-13_Roboty mostowe_18-12-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_18-12-2017 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_13-12-2017 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_13-12-2017 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_13-12-2017 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_19-12-2017 [Pobierz plik] km 20+900_Wykonywanie ekranów akustycznych [Pobierz plik] km 18+400_Nasyp [Pobierz plik] km

  Read more

 • 15 grudzień 2017

   
  WSZ-13_Roboty mostowe_12-12-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe_08-12-2017 [Pobierz plik] WS-2A_Roboty mostowe_08-12-2017 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_08-2-2017 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_12-12-2017 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_12-12-2017 [Pobierz plik] MS-19_Roboty mostowe_07-12-2017 [Pobierz plik] MS-10_Betonowanie płyt przejściowych_08-12-2017 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want

  Read more

 • 8 grudzień 2017

   
  WS-11A_Roboty mostowe_06-12-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Roboty mostowe__06-12-2017 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_04-12-2017 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_04-12-2017 [Pobierz plik] WS-2A_Roboty mostowe_04-12-2017 [Pobierz plik] WDZ-22_Roboty mostowe_05-12-2017 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_04-12-2017 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • 1 grudzień 2017

   
  WS-15_Roboty mostowe_28-11-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Beton niekonstrukcyjny_28-11-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Beton niekonstrukcyjny__28-11-2017 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_28-11-2017 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe__28-11-2017 [Pobierz plik] Węzeł Mnichów_km 16+500_Podciąganie i profilowanie skarp [Pobierz plik] WD-23_Asfalt twardolany_21-11-2017 [Pobierz plik] WD-18_Asfalt twardolany_28-11-2017 [Pobierz plik] km 19+600_Nasyp [Pobierz

  Read more

 • 24 listopada 2017

   
  WS-16_Betonowanie gzymsów_21-11-2017 [Pobierz plik] WS-11A_Zbrojenie dylatacji_21-11-2017 [Pobierz plik] WS-9_Roboty mostowe_23-11-2017 [Pobierz plik] WS-9_Asfalt twardolany_23-11-2017 [Pobierz plik] WS-2_Zbrojenie ustroju_21-11-2017 [Pobierz plik] WDZ-21_Roboty mostowe_23-11-2017 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_23-11-2017 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_22-11-2017 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these

  Read more

 • 17 listopada 2017

   
  WS-6_Układanie papy termozgrzewalnej_14-11-2017 [Pobierz plik] WS-2_Zbrojenie płyty_14-11-2017 [Pobierz plik] WS-2_Zbrojenie płyty ustroju_15-11-2017 [Pobierz plik] WD-11_Zbrojenie płyt przejściowych_15-11-2017 [Pobierz plik] WD-11_Betonowanie płyt przejściowch_16-11-2017 [Pobierz plik] km 20+400_Osuszanie warstwy nasypu [Pobierz plik] km 1+100_Załadunek materiału w wykopie [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) {

  Read more

 • 10 Listopada 2017

   
  WS-9_Roboty mostowe_08-11-2017 [Pobierz plik] WS-6_Roboty mostowe_06-11-2017 [Pobierz plik] WS-5_Roboty mostowe_08-11-2017 [Pobierz plik] WS-2_Roboty mostowe_06-11-2017 [Pobierz plik] WD-23_Roboty mostowe_06-11-2017 [Pobierz plik] WD-18_Roboty mostowe_06-11-2017 [Pobierz plik] WD-14_Roboty mostowe_06-11-2017 [Pobierz plik] MS-10_Roboty mostowe_07-11-2017 [Pobierz plik] MS-4_Roboty mostowe_08-11-2017 [Pobierz plik] km 2+300_Formowanie skarp

  Read more

...23456...