kontakt-300x300

Zamawiający


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

Kierownik Projektu
Artur Wojnowski
tel.: +48 41 340 39 90
tel.: +48 41 312 40 71

Konsultant


Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań

Przedstawiciel:
Marek Ciszewski

SWECO Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosvelta 22
60-164 Poznań

Inżynier Rezydent:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Armii Krajowej 16b, 26-060 Chęciny
biuro.s7.checiny@lafrentz.pl
tel.:41 31 240 72

Inżynier Kontraktu:
Andrzej Łukawski

Wykonawca


Lider:
SALINI Polska Sp.z.o.o.
ul. Złota 59 LO7, 00-120 Warszawa

Partner:
WEBUILD S.p.A.
Via dei Missaglia 97, 20142 Mediolan, Włochy

Partner:
TODINI COSTRUZIONI GENERALI Sp.A.
Via Aurelia 475-477,
00-165 Rzym, Włochy

Biuro Wykonawcy Robót
ul. Partyzantów 6, 26-060 Chęciny

Dyrektor Kontraktu


Dyrektor Kontraktu

Piotr Hauschild

Kierownik Budowy

Wiesław Włoch

Tel. 660-578-659

(Visited 10 089 times, 1 visits today)