W dniu 21.04.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 76 Narada Koordynacyjna z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy, podczas której omówiono zagadnienia związane z realizacją Kontraktu.
Datę kolejnej Narady Koordynacyjnej nr 77 ustalono na dzień 28.04.2017.

(Visited 35 177 times, 1 visits today)