W dniu 19.05.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 80 Narada Koordynacyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z realizacją Kontraktu.
Termin następnej Narady Koordynacyjnej Nr 81 przewidziany jest na dzień 26.05.2017.

(Visited 35 741 times, 1 visits today)