­­­­­­­­­­­­­­­­­­
W dniu 11.08.2017 w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się 90 Narada Koordynacyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Konsultanta oraz Wykonawcy. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane
z realizacją Kontraktu.
Kolejna Narada Koordynacyjna nr 91 odbędzie się dnia 18.08.2017.

(Visited 36 426 times, 1 visits today)