Zatwierdzeni Podwykonawcy

L.p. Podwykonawca Numer umowy Zakres robót Data Akceptacji projektu Umowy Data przedłożenia przez Wykonawcę zawartej umowy
1 FABE GRUP YOL INSAAT MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI SP. Z o.o. Oddział w Polsce 0011/S7K/R/2015
+ Aneks
+ Aneks z dnia 08.04.2020
+ Aneks z dnia 15.04.2020
+ Aneks z dnia 03.07.2020
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych 27.08.2015r
24.01.2020r
16.04.2020r
12.05.2020r
17.07.2020r
17.09.2015r
20.01.2020r
09.04.2020r
04.05.2020r
13.07.2020r
2 BUDAR LOGISTIC Sp. z o.o. 0010/S7K/R/2015
+ Aneks nr 1
Kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych w zakresie od km 0+000 do km 9+300, podbudów, frezowania istniejących nawierzchni, robót wykończeniowych, elementów ulic, zieleni drogowej. 27.08.2015r
06.02.2018r
17.09.2015r
25.01.2018r
3 Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. 74/S7K/R/2017 Wykonanie prac związanych z wymianą gruntu w km 9+400 – 10+600 18.12.2017r -
113/S7K/R/2020 Wykonanie nawierzchni – warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie grubości 18 cm 28.04.2020r -
4 MOSTOSTAL Kielce S.A 0016/S7K/R/2015
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
+Aneks nr 3
Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych 23.09.2015r
04.12.2015r
15.12.2017r
10.07.2018r
30.09.2015r
04.12.2015r
01.12.2017r
12.07.2018r
5 AARSLEFF Sp. z o.o. 0014/S7K/R/2015
+ Aneks nr 1
Kompleksowe wykonanie pali żelbetowych prefabrykowanych 40×40 23.09.2015r
27.11.2018r
16.10.2015r
23.11.2018r
6 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MERIORACYJNE „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy spółka komandytowa 0015/S7K/S/2015
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
Kompleksowe wykonanie pali wielkoformatowych w gruncie D=1200 mm, wykonanie trwałego zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej na obiekcie DP-17 08.10.2015r
02.05.2018r
16.10.2015r
-
7 Konsorcjum firm:
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA-BUD BARBARA ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „PLUMBERS” BARTOSZ ZAPAŁA
– PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BAKAMA KRZYSZTOF ZAPAŁA
0003/S7/KL/2015
+ Aneks nr 1
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych łącznie z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu 30.09.2015r
29.07.2019r
03.12.2015r
27.06.2019r
8 LIMER Sp. z o.o. 0001/S7/KL/2015 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową Podwykonawczą Drugiego Poziomu – wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych 12.11.2015r 07.12.2015r
9 MENSALOTA Sp. z o.o. 0002/S7/KL/2015 Przebudowa sieci gazowych 18.11.2015r 16.11.2015r
10 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 0004/S7/KL/2015
+ Aneks nr 1
Wykonanie ścianek szczelnych traconych i tymczasowych 25.11.2015r
29.11.2016r
07.12.2015r
16.11.2016r
11 TSM ŻELBETY Tomasz Majewski 0024/S7K/S/2015
+ Aneks nr 1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
16.05.2017r
08.12.2015r
13.04.2017r
12 DAMPAK Sp. z o.o. 0025/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
08.12.2015r
21.07.2017r
90/S7K/S/2018 Wykonanie robót na obiekcie mostowym MD-10A 09.11.2018r 26.10.2018r
4100778245 Wykonanie robót naprawczych na obiektach mostowych 22.10.2019r 10.10.2019r
13 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 0026/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
08.12.2015r
21.07.2017r
14 RP SYNERGY Sp. z o.o. 0027/S7K/S/2015
+ Aneks nr.1
Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych zgodnie z umową Podwykonawczą 21.12.2015r
27.07.2017r
08.12.2015r
21.07.2017r
15 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. 0005/S7/KL/2015
+ Aneks nr 1
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 24.03.2016r
25.01.2018r
05.04.2016r
11.01.2018r
16 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WD-18, MD-19b, MD-19a 17.03.2016r 07.04.2016r
17 STALMONTAŻ Sp. z o.o. 1/S7/STAL Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-16, WS-17, MS-19 17.03.2016r 07.04.2016r
18 PILE ELBUD S.A. 0006/S7/KL/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa linii napowietrznej
220 kV
08.04.2016r
04.05.2017r
21.04.2016r
21.04.2017r
19 Urszula Błachucka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIK.WOLT 0007/S7/KI/2016
+ Aneks nr 1
Przebudowa urządzeń elektrycznych nn i SN 01.06.2016r
10.10.2016r
07.06.2016r
07.06.2016r
20 Freyssinet Polska
Sp. z o.o.
0028/S7K/S/2016
+ Aneks nr 1
Dostaw i montaż łożysk elastomerowych, łożysk garnkowych i dylatacji modułowych 04.05.2016r
11.12.2017r
14.06.2016r
29.11.2017r
21 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c. 3/2015 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WS-3, WS-7, WSZ-8, WS-11A 04.05.2016r 20.06.2016r
22 PUH GREGOR Grzegorz Wijas 1/2016 Wykonanie robót zbrojarskich na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5, WS-6, MD-10A 04.05.2016r 20.06.2016r
23 Usługi Mostowe Sp. z o.o. 2/2016 Świadczenie prac w zakresie robót budowlano-montażowych na obiekcie WSZ-1, WS-2, WS-2A, WS-5,
WS-6, WSZ-8
09.05.2016r 20.06.2016r
24 Usługi Mostowe Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 4/2016 Świadczenie prac w zakresie robót ciesielskich na obiektach mostowych WS-3, WS7, MD-10A, WS-11A 07.07.2016r 20.06.2016r
25 Krzysztof Krzysiek HYDROBUD 0031/S7K/U/2015 Przebudowa gazociągu G1 13.06.2016r 05.07.2016r
41/S7K/R/2016 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w km 1+117 – 1+223, która koliduje z projektowaną drogą serwisową DL-4, z przepustem PH160 oraz z kanalizacją deszczową KD17a 09.11.2016 10.11.2016r
26 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 37/S7K/R/2016
+ ANEKS nr 1
+ ANEKS nr 2
+ ANEKS nr 3
Wykonanie nasypów na odcinku trasy głównej od km 14+182,80 do km 16+527,36 , Węzeł Mnichów, najazd obiektu WD-23 oraz na drogach bocznych DP46 i DP52, wykonanie wykopów, nasypów oraz warstw konstrukcyjnych na drogach bocznych, oraz Zasypanie wykopów i wykonanie skarp, wykonanie warstw filtrujących za przyczółkami wraz zabezpieczeniem robót na obiekcie WS-17 30.09.2016
18.04.2017
22.06.2017
23.10.2017
10.10.2016r
27.03.2017r
08.06.2017
09.10.2017
27 Przedsiębiorstwo DROMTECH Sp. z o.o. 32/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PH12, PH12a, PE13, PE14, PE14a, PE15, PEH16, PE17, PE18, PE19, PE19a, PE19b, PE20, PE21 10.10.2016 24.10.2016r
28 Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. 38/S7K/R/2016
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
Wykonanie nasypu na odcinku trasy głównej od km 12+260 do km 14+142,80, od km 17+800 do km 20+800 strona prawa, od km 20+800 do 21+553, zakończenie nasypu obok węzła Podchojny, Brzegi, oraz wykonanie nasypu na innych drogach DP-28, DP-49, DL-31, oraz wykonanie zasypek wykopów i skarp , wykonanie warstwy filtrującej za przyczółkami obiektów inżynierskich 11.10.2016
26.04.2017
18.07.2017
24.10.2016r
12.04.2017
07.07.2017
29 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Gomibud Sp. z o.o. 39/S7K/R/2016
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych 30.09.2016
23.10.2017
23.05.2018
09.11.2018
24.10.2016r
10.10.2017r
09.11.2018r
26.10.2018r
- Wykonanie programu naprawczego ekranów przeciwolśnieniowych i napraw ekranów zgodnie z założeniami programu 13.09.2019 -
30 GESTOR Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 33/S7K/C/2016 Wykonanie robót żelbetowych na przepustach PEH4, PH5, PEH6, PE6a, PE7, PE8, PE8a, PE9, PE9a, PE9b, PE10, PE11 10.10.2016 09.11.2016
31 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. 0008/S7/Kl/2016 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 06.06.2016r 16.11.2016
32 Usługi Transportowe Sylwester Szypniewski 0010/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 22.12.2016 19.01.2017
33 - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DANEMI” Andrzej Klamka Technologie Ekologiczne
– PHU Budoklam Agata Klamka
0011/S7/KL/2016 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla części przepustów betonowych i stalowych 23.12.2016 19.01.2017
34 DARKBUD Dariusz Chojnacki 40/S7K/S/2016 Kompleksowe wykonanie izolacji grubej na obiektach inżynieryjnych 21.12.2016 09.02.2017
35 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe 30/S7K/C/2016 Wykonanie zasypki na przepustach PEH6, PE6a, PE7, PE9, PE17 i PE18 10.10.2016 -
36 Menard Polska Sp. z o.o. - Wykonanie kolumn betonowych CMC 18.10.2016 -
37 SB STORY Sp. z o.o. 0009/S7/KL/2016 Wykonanie robót budowlano-montażowych na przepustach stalowych i betonowych 30.01.2017 -
38 Freyssinet Polska Sp. z o.o. 42/S7K/2015
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach inżynierskich, oraz wykonanie zdjęcia parcia z przyczółka na obiekcie WS-6 23.03.2017
09.11.2017
14.02.2018
09.02.2017
20.10.2017
06.02.2018
39 Firma Transportowo Usługowa Marek Litwiński S7/K/04/2016 Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych szczelnych i nieszczelnych w ilości 18 szt. 25.05.2017 16.06.2017
40 P.H.U. KAM-BUD Budownictwo Drogowe Usługi Sprzętowe Kamil Papka 005/FABE/S7/2017 Wykonanie korytek ściekowych trójkątnych oraz zabudowy studzienek kanalizacyjnych 30.05.2017 27.07.2017
41 Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz 07/S7/2016
+ Aneks nr 2
Kompleksowe wykonanie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych 14.06.2017 -
42 Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Włodzimierz Sieśkiewicz, Barbara Sieśkiewicz 09/S7/2017 Wykonanie umocnienia rowów elementami prefabrykowanymi, oraz uszczelnienie rowów geomembramą 27.06.2017 -
43 Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz 08/S7/2017 Kompleksowe wykonanie zieleni drogowej 12.07.2017 -
44 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o. 0006/FABE/S7/2017 63/S7K/R/2017
+ Aneks nr 1
24.07.2017 05.07.2018
45 Dawid Solarski – Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” 64/S7K/S/2017 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Wykonanie wykopów, skarp oraz warstw filtrujących za przyczółkami wraz z zabezpieczeniem robót na obiektach WSZ-1, WS-2, WS-2A, MS-10, WS-11A, oraz kompleksowe ułożenie rur stalowych pod płytami najazdowymi, wykonanie zbiornika retencyjnego nr 10 oraz przystanków autobusowych w ciągu drogi DL-4, zasypanie wykopów i wykonanie skarp oraz wykonanie warstwy filtrującej za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem na obiekcie MD-10A 26.07.2017
12.09.2017
20.04.2018
11.03.2019
17.07.2019
17.07.2017
28.08.2017
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
120/S7K/R/2020 Wykonanie robót ziemnych i brukarskich w lokalizacjach miejsc ważenia pojazdów 08.06.2020 26.06.2020
46 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prowerk” Sp. z o.o. 63/S7K/R/2017 Dostawa i montaż barier ochronnych drogowych, mostowych i osłon przeciwolśnieniowych 12.09.2017 07.07.2017
47 DEKER-KIELCE Emil Sadko 007/FABE/S7/2017 wykonanie konstrukcji ścian zewnętrznych oraz dachów budynków toalet zlokalizowanych na MOP Podlesie i Smyków 12.09.2017 30.08.2017
48 IKAR-KIELCE Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. - Wykonanie robót brukarskich 23.10.2017 -
01/03/2018 Wykonanie robót brukarskich na rondzie nr 3, Węźle Tokarnia, DL-7 i DL-8 20.04.2018 27.03.2018
49 Zbigniew Hosaniak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hosaniak” 72/S7K/R/2017 Wykonanie nasypów wraz z warstwą GWN w ciągu Trasy Głównej od km 17+793 do km 21+553 strona prawa 16.11.2017 30.10.2017
50 Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe STALKOR Sp. z o.o. - Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych na spoiwie epoksydowo-polimerowym, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 04.12.2017 -
83/S7K/R/2018 Wykonanie Izolacjonawiechni z żywic syntetycznych na spoiwie epoksydowo-poliuretanowym, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, program naprawczy powierzchni architektonicznych 02.05.2018 29.11.2018
51 P.H.U.P. Stal-bud Spółka Jawna, R. Syta & E. Kajmowicz 75/S7K/R/2017 Wykonanie dostawy oraz montażu stalowych balustrad na obiektach mostowych WSZ-1, WS-2, WS-2A, MS-4, WS-6, WS-7, WSZ-8, MS-10, MD-10A, WS-11A, WD-11, WS-12, WS-15, WS-16, WS-17, WD-18, oraz WD-23 30.11.2017 29.11.2018
52 R.D.M Śródmieście Sp. z o.o. 77/S7K/R/2018
+ Aneks nr 1
Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego wraz z wykonaniem przeciespadków na obiektach mostowych 04.12.2017
12.09.2019
29.11.2018
23.09.2019
53 DWD SYSTEM Sp. z o.o. 4100713682 +
Aneks nr 2
Dostawa rur i kształtek z polipropylenu PP RAL9002 wraz z elementami podwieszenia ze stali nierdzewnej wraz z montażem odwodnienia mostowego na obiektach: WS-2, WS-3, MS-4, WS-5, WS-6, WS-7, WS-8, WS-9, MS-10,MD-10A,WS-12, WDZ-13, WD-14, WS-15, WS-17, WD-18, MS-19, MD-19A, MD-19B, WD-23, WDZ-20, WDZ-21, WDZ-22 01.12.2017
12.11.2019
29.11.2018
29.10.2019
54 Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. 80/S7K/R/2018 Umocnienie skarp, rowów i terenu płaskiego w granicach robót ziemnych przez humusowanie, hydrosiew, ułożenie maty koksowej i darniowanie na płask, umocnienie skarp syntetycznymi matami antyerozyjnymi, umocnienie skarp geosiatką komórkową, zieleń drogowa 20.04.2018 25.04.2018
55 ECCO LOGIC Sp. z o.o. 79/S7K/R/2018 Dokończenie zasypek za korpusami i na stożkach obiektów WS-15, WS-16, WS-17, MD-19A, MD-19B, zasypanie wykopów fundamentowych, wykonanie warstwy filtrującej za korpusami włącznie z ułożeniem rury drenarskiej oraz wykonanie klina pomiędzy nasypem (najściem) na obiekt a warstwą filtrującą wraz z wykonaniem skarp i stożków, dokończenie zasypek podpór pośrednich na obiektach WDZ-20, WDZ-21, WDZ-22 20.04.2018 -
56 Eurodukt Sp. z o.o. - Wykonanie oznakowania grubowarstwowego – wzmocniona taśma odblaskowa 20.04.2018 -
57 DARKBRUK Dariusz Pobocha 2/03/2018 Wykonanie robót brukarskich w ciągu pieszym 03a 24.04.2018 04.04.2018
58 MW BUD Michał Woźniak 02/02/2018 Wykonanie robót brukarskich na ciągach pieszych nr 12, 13, 14,17, 18,19, DP-50, DP-46 z łącznicami 24.04.2018 04.04.2018
03/03/2018 Wykonanie robót brukarskich na MOP Podlesie 24.04.2018 04.04.2018
59 GZD Sp. z o.o. sp. k 83/S7K/R/2018 +
Aneks nr 1
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego 10.07.2018
21.11.2018
03.07.2018
14.11.2018
15.07.2019
25.05.2020
60 Halina Dostał – REKTO 4100715070 Dostawa materiałów, wykonanie i montaż dylatacji bitumicznych dla obiektów mostowych WSZ1 i WSZ 13 24.04.2018 29.11.2018
61 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o.o. 86/S7K/R/2018
+ Aneks nr 1
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego na linii bazowej w technologii termoplastu, wykonanie oznakowania cienkowarstwowego w technologii farby rozpuszczalnej oraz montaż punktowych elementów odblaskowych 07.08.2018
13.12.2018
10.12.2018
06.12.2018
62 GRYSIK Sp. z o.o. 88/S7K/R/2018 montaż ogrodzeń 07.08.2018 -
63 ECOGEST S.P.A. S.C./48/U/S7K/2018 umocnienie skarp, rowów i terenu płaskiego w granicach robót ziemnych przez humusowanie, hydrosiew, ułożenie maty koksowej i darniowanie na płask – hydrosiew zgodnie z SST D-06.01.01/1, umocnienie skarp syntetycznymi matami antyerozyjnymi – hydrosiew zgodnie z SST D-06.01.01/2 25.10.2018 -
64 PRZEDSZIĘBIORSTWO „GRAŃ” Sp. z o.o. 092/S7K/S/2018 Kompleksowe roboty rozbiórkowe obiektów mostowych MD-10A, MS-19, oraz obiektu na cieku bez nazwy 09.11.2018 26.10.2018
65 TRAX ELEKTRONIK A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Spółka Jawna 001/12/2018 Wykonanie stacji pogodowych i tablic zmiennej treści podwójnych 02.01.2019 18.12.2018
66 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. - Montaż ścianek szczelnych przy obiekcie MD-10A 04.01.2018 -
67 BH-Group Hubert Gołębiowski 4100774945 Wykonanie wałka tymczasowego -„brewek” 03.09.2019 16.09.2019
68 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. 4100772823 Wykonanie odkrycia 41 szt. zasypanych studni, ich podniesienia i wymiany uszkodzonych elementów 21.08.2019 07.08.2019
4100774981 Wykonanie odkrycia 61 szt. zasypanych studni, ich podniesienia i wymiany uszkodzonych elementów 09.09.2019 03.09.2019
4100774981 Wykonanie odkrycia 44 szt. zasypanych studni, ich podniesienia i wymiany uszkodzonych elementów 31.10.2019 29.10.2019
69 MD Technologie Sp. z o.o. 95/S7K/R/2019 Wykonanie zieleni drogowej na MOP Smyków oraz MOP Podlesie 30.09.2019 10.10.2019
70 STRAWAG Polska Sp. z o.o. 107/S7K/R/2019 +
Aneks 2
montaż gabionów w przepustach, dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na MOP-ach 27.01.2020
14.07.2020
31.01.2020
03.07.2020
71
Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o.
74/S7K/R/2017 Wykonanie prac związanych z wymianą gruntu w km 9+400 – 10+600 12.12.2017 01.08.2017
113/S7K/R/2020 +
Aneks nr 1
Wykonanie nawierzchni – warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie grubości 18 cm 28.04.2020
14.07.2020
22.05.2020
26.06.2020
72 PNC Sp. z o.o. 111/S7K/R/2020 +
Aneks nr 1
Wykonanie murów oporowych przy zbiornikach przeciwpożarowych na MOP Smyków oraz MOP Podlesie, wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej C8/10 na zatokach autobusowych 05.06.2020 17.03.2020
20.04.2020
73 „HELAFLOOR” BUDOWNICTWO RAFAŁ BĄK 110/S7K/R/2020 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na zatokach autobusowych oraz stanowiskach do ważenia pojazdów, oraz wynajem dwóch wykwalifikowanych pilarzy 18.06.2020
10.07.2020
03.04.2020
26.06.2020
74 „ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH – OPOLE” Sp. z o.o. 116/S7K/R/2020 Naprawy uszkodzonego kabla oświetlenia drogowego na węźle Tokarnia, oraz wykonania prac naprawczych i poprawkowych na MOP Smyków 18.06.2020 07.05.2020
75 P.U.H. BAKAMA-BUD BARBARA ZAPAŁA 117/S7K/R/2020 Wykonania napraw uszkodzonego wodociągu W3 18.06.2020 20.05.2020
76 GWA Grzegorz Wójtowicz 115/S7K/R/2020 Wykonanie naprawy przejazdu kolejowo-drogowego kat. „C” w km 216,754 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachód-Kraków Główny 17.07.2020 03.07.2020
77 FUH HUSE Sebastian Hulbój 1/02/2019 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na MOP Podlesi i MOP Smyków 17.07.2020 -
78 Handel Usługi Marekwica Janusz 1/01/2020/W Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na MOP Podlesi i MOP Smyków 17.07.2020 -

Zgłoszeni Usługodawcy

L.p. Usługodawca Numer umowy Zakres robót Data zgłoszenia Umowy
1 BUREAU VERITAS Polska Sp. z o.o. 001/S7K/GR/2015 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Aneks nr 5
Kompleksowa obsługa laboratoryjna 2015.07.01
2017.11.21
2018.09.11
2018.11.20
2019.06.27
2019.12.04
2 „AXIS” BIURO GEODEZYJNE Krzysztof Wysocki 0002/S7K/GR/2015 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Kompleksowa obsługa geodezyjna inwentaryzacji na wykonane robót wynikających z Kontraktu Głównego 2015.07.01
2018.04.11
2019.03.08
2019.03.08
2019.09.03
3 PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA Dariusz Majewski 007/S7K/GR/2015 +
Aneks nr 1
Kompleksowy nadzór archeologiczny 2015.07.01
2018.03.27
4 V2B POLAND Maciej Krajewski 008/S7K/GR/2015 Wykonanie inwentaryzacji (wraz z oceną stanu oraz inwentaryzacją istniejących obiektów etc.) budynków, budowli i nawierzchni dróg 2015.07.01
5 RAD-MIN Jarosław Andrzejczak 0004/S7K/GR/2015 Kompleksowe zabezpieczenie oraz oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych/niewypałów pochodzenia wojskowego 2015.07.07
6
TM-VIA Sp. z o.o 006/S7K/GR/2015 Kompleksowe zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 2015.07.07
76/S7K/GR/2017 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Aneks nr 5
Kompleksowe zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 2017.11.09
2017.10.26
2019.03.18
2019.07.10
2019.09.10
2019.12.16
7 FPP ENVIRO Sp. z o.o. 005/S7K/GR/2015 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Kompleksowy nadzór przyrodniczy 2015.07.22
2018.03.08
2018.10.26
2019.01.09
2019.07.10
8 WJK-INVEST Janusz Króliczek 0003/S7K/PW/2015 Kompleksowe usunięcie drzew, zagajników i krzewów 2015.07.07
9 January Fusek Jaf-Geotechnika 020/S7K/S/2015 przeprowadzanie badań geologicznych i dokonanie weryfikacji dokumentacji wykonawczej i geotechnicznej dla obiektów inzynierskich 2015.10.09
10 LLOYD ACOUSTICS POLSKA
Sp. z o.o.
0021/S7K/S/2015 +
Aneks nr 1
przeprowadzenie próbnych obciążeń pali 2015.11.02
2018.11.14
11 Przedsiębiorstwo Budowlane ATAVEX s.c 01/2015 Zapewnienie siły roboczej niezbędnej do wykonywania prac na obiektach 2015.11.09
12 APN Service Sp. z o.o. 02/2015 Zapewnienie siły roboczej niezbędnej do wykonywania prac na obiektach 2015.11.09
13 Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 04/2015 Wykonanie ścianek szczelnych tymczasowych 2015.11.18
14 Przedsiębiorstwo „DUBR” sp. z o.o. 06/2015 Usunięcie stałego oznakowania poziomego na odcinku drogi istniejącej S7 od km 577+700 do ok.
km 582+000
2015.11.26
15 CIVIS POLSKA Sp. z o.o. 0013/S7K/GR/2015 Ochrona placu i zaplecza budowy Wykonawcy 2015.11.23
16 Alsina Polska Sp z o.o. 18/11/2015/6019/CHŁ Dzierżawa systemów deskowań 2015.11.26
17 KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe Ryszard Kociok 09/2015 Zapewnienie sprzętu wraz z kompleksową obsługą: szczotka typu broadwey, ciągnik ze szczotką 2015.11.27
18
KYN-POL Krzysztof Biera 07/2015 Zapewnienie sprzętu: obrotowa koparka teleskopowa „JCB 535-125″ wraz z osprzętem 2015.11.27
08/2015 Zapewnienie sprzętu: obrotowa ładowarka teleskopowa „MANITOU 2150″ wraz z osprzętem 2015.11.27
19 Marek Grzegorz „KANBUD” Usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane 05/2015 Zapewnienie sprzętu: ciągnik z beczką asenizacyjną 8000 litrów 2015.12.04
20 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Prowerk” Sp. z o.o. 10/2015 Dostawa i montaż tymczasowych barier ochronnych na odcinku drogi S7 zgodnie z załączonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2015.12.07
21 Tadex-Pol Sp. z o.o. 03/2015 Zapewnienie ośmiu wykwalifikowanych pracowników zgodnie z wymaganiami Wykonawcy 2015.12.07
22
Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak 11/2015 Całościowa obsługa kontraktu w zakresie utrzymania czystości przy budowie drogi S7 Chęciny – Jędrzejów 2015.12.14
30/2016 Kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie utrzymania czystości przy budowie drogi S7 Chędziny – Jędrzejów na docinku od km 9+345 do km 21+500 oraz T155 na odcinku od S7 do kopalni EGM S.A. 2016.09.08
23 Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. 0001/S7K/AD/2015 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów wraz z ich transportem do miejsca ich utylizacji z Placu Budowy 2015.12.16
24 EKOPOL-Ż Sp. z o.o. Umowa z dnia 14.12.2015 Usługi transportowe związane z zagospodarowaniem odpadów 2015.12.16
25 HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 002/S7K/AD/2015 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów wraz z ich transportem do miejsca ich utylizacji z Placu Budowy 2015.12.16
26
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROPOL” Sp. z o.o. 20/2016 Kompleksowa obsługa kontraktu w ciągu istniejącej drogi S7 od km 569+500 do km 582+000 w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 2016.03.04
21/2016 Kompleksowa obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 2016.03.04
25/2016
+ Aneks nr 1
Kompleksowa obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg przy budowie drogi S7 2016.06.30
2016.09.08
46/2016 Zapewnienie sprzętu czyszczącego 2016.11.09
51/S7/S/2016
+ Aneks nr 1
Utrzymania w należytym stanie dróg publicznych na trasie realizacji Inwestycji, oraz dodatkowy wynajem sprzętu budowlanego 2017.03.08
2017.10.16
55/S7S/GR/2017 Wynajem sprzętu do różnych prac pomocniczych 2017.05.17
094/S7K/R/2018
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
+ Aneks nr 4
Usługi przewozowe busem 9-osobowym na trasie M. Brzegami a Jawalem 2019.02.28
2019.03.21
2019.05.15
2019.06.27
2019.09.03
089/S7K/R/2018 +
Aneks nr 1
Wynajem sprzętu oraz wykonania hydrosiewu 2019.03.21
4100768569 Usługa czyszczenia specjalnymi samochodami wyposażonymi w myjki wysokociśnieniowe oraz szczotki druciano-plastikowe wraz z obsługą i paliwem oraz, kompleksowe obsługa całego kontraktu w zakresie utrzymania czystości dróg 2019.05.24
100/S7K/R/2019
+ Aneks nr 1
Wynajem sprzętu oraz odchwaszczanie terenów 2019.09.03
104/S7K/R/2019 Wykonanie prac interwencyjnych i ochrony przy przejeździe kolejowym OSOWA 2019.06.27
27
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDINŻ Sp. z o.o. 15/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie WS-9 strona prawa 2016.03.08
17/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie
WSZ-20
2016.03.08
20/2016 Wbicie i wyciągnięcie tymczasowych ścianek szczelnych przy obiekcie
WSZ-22
2016.03.08
28 MOSKA Budownictwo Sp. z o.o. 34/2016
+ Aneks nr 1
Wynajem sprzętu 2016.08.29
2018.02.21
29
Transport Towarowy Kazimierz Rapacz 36/2016 Usługi transportowe ciągnikami siodłowymi z naczepami samochodowymi 2016.09.26
057/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.24
2017.10.20
30
P.U.H. „ROMANO” Roman Glita 38/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.09.26
55/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.13
31
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Tomasz Góralski 33/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.11.09
54/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.25
2017.10.20
32 Podgórski Andrzej Usługi Transportowo Handlowe 42/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.11.09
33
SYN-PUCH Syncerz Zbigniew 40/2016 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2016.11.09
59/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.05.17
2017.10.20
2018.03.02
34 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stodołach 54/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.13
35 RB Trans Rafał Bitnerowski 58/S7S/R/2017 Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.24
36 Rad-Trans Małgorzata Rączka 056/S7S/R/2017
+ Aneks nr 1
Usługi polegające na transporcie materiałów sypkich i kruszyw samochodami wielotonażowymi 2017.04.24
2017.10.09
37 GEOPRZEM Sp. z o.o., Sp. k. 62/S7K/GR/2017
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
+ Aneks nr 4
+ Aneks nr 5
+ Aneks nr 6
+ Aneks nr 7
Usługi geodezyjne 2017.06.26
2017.10.20
2018.11.14
2018.11.14
2019.03.21
2019.09.03
2019.12.16
2019.12.16
38 Usługi Transportowe Daniel Majchrzyk 63/S7K/R/2017
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.07.14
2018.02.21
2018.02.21
39 Sylwester Giemza GIMAX-TRUCK 61/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.07.21
40 Usługi Koparko – Ładowarką „U SŁAWKA” 68/S7K/R/2017
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.09.21
2018.03.02
2018.09.11
41 CADMOST Sp. z o.o. 4100714632 Wykonanie próbnych obciążeń obiektów mostowych: WS-2, WS-3, MS-4, WS-5, WS-6, MS-10, MD-10A, WD-11, WS-14, WS-15, WS-17, WD-18, MS-19, MD-19A, MD-19B, WD-23 2017.09.20
42 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „HAK” Andrzej Kaszowicz 67/S7K/R/2017 +
Aneks
Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.09.20
43 Usługi Sprzętowo – Transportowe Stanisław Bernaś 70/S7K/R/2017 Usługi transportowe samochodami wielotonażowymi 2017.10.02
44 T&C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 78/S7S/R/2018 Wykoanie hal namiotowych z poszycia PCV 2018.01.29
45 KRAWIT Sp. z o.o. Sp.k S.A./91/S7K/R/2018 +
Aneks nr 1
Zapewnienie do 20 pracowników ogólnych do wykonywania różnych usług i prac zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Wykonawcy 2018.08.10
2018.10.26
46 Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. 4100747434 Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej 2018.09.17
47
F.H.U. POL-AGRA Krzysztof Borecki S.A./095/S7K/R/2018 Zapewnienie pracowników ogólnobudowlanych zgodnie z potrzebami budowy do wykonywania różnych usług i prac zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Wykonawcy 2018.10.26
S.A./1025/S7K/R/2019
+ Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks 3
Zapewnienie pracowników ogólnobudowlanych zgodnie z zapotrzebowaniem budowy oraz wynajem miniładowarki Bobcat wraz z osprzętem, paliwem i operatorem 2019.05.24
2019.08.07
2019.10.11
2020.03.13
S.A./107/S7K/R/2019
+ Aneks nr 1
Aneks nr 2
Zapewnienie pracowników wykwalifikowanych do robót brukarskich, wynajem koparki kołowej i koparko-ładowarki oraz wynajem miniładowarki Bobcat wraz z osprzętem, paliwem i operatorem 2019.08.07
2019.10.11
2020.03.13
48 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. 4100756410 Napraw studni kanalizacji teletechnicznej 2018.11.28
49
ECLIPSE TEAM Sp. z o.o. S.A./97/S7K/R/2018 + Aneks nr 1 Zapewnienie pracowników ogólnobudowlanych, operatorów oraz kierowców 2019.02.14
S.A./101/S7K/R/2019 +
Aneks nr 2
Zapewnienie pracowników ogólnobudowlanych zgodnie z zapotrzebowaniami budowy 2019.05.24
2019.10.10
50 DAMPAK Sp. z o.o. S.A./91/S7K/R/2018 Zapewnienie do 15 pracowników: cieśli, zbrojaży, podnościka „manitu” oraz ładowarki 2019.02.14
51 SAFETY TIME Artur Jurkiewicz 0009/S7K/GR/2015 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Świadczenie usług Koordynatora ds. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 2019.03.21
52 Inwest-Complex Sp. z o.o. 4100748405 Przygotownie dokumentacji powykonawczej 2019.03.22
53 PRZEDSIĘBIORSTWO „GRAŃ” Sp. z o.o. 092/S7K/S/2018 Kompleksowe roboty rozbiórkowe obiektów mostowych MD-10A, MS-19, oraz obiektu na cieku bez nazwy 2018.03.22
54 FABE POLSKA Sp. z o.o. 101/S7K/R/2019 Wynajem sprzętu oraz świadczenie usług 2019.06.07
55 Atut Rental Sp. z o.o.. S.A.103/U/S7K/2019 Wynajem narzędzi budowlanych 2019.06.18
56 DELTA-SYSTEM SECURITY 106/S7K/R/2019 Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Wykonawcy 2019.07.10
56 F.H.U. „HAJDAS” Hajdas Mariusz S.A./105/S7K/R/2019 Zapewnienia pracowników ogólnobudowlanych 2019.07.29
57 Mituta Piotr „INVEST-P.M” Kompleksowa Obsługa Budownictwa 114/S7K/R/2020 Transport kruszywa 0/31,5 i 0/63 z kopalni Lafarge oraz kopalni Jaźwica 2020.03.26

Zgłoszeni Dostawcy

1 SPS Servizi e Produzione per la Siedrurgia S.A Oddział w Polsce 018/S7K/S/2015 Dostawa stali zbrojeniowej oraz koszy zbrojeniowych dla pali wielkośrednicowych dla potrzeb realizacji Kontraktu 30.09.2015r
2 Konsorcjum firm:
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych BOSTA-BETON Sp. z o.o.
0017/S7K/M/2015
+ Aneks nr 1
+ Aneks nr 2
+ Aneks nr 3
+ Aneks nr 4
Dostawa betonu 30.10.2015r
22.01.2018r
22.01.2018r
22.01.2018r
12.04.2018r
3 Przedsiębiorstwo Elementów Betonowych FABET S.A. 0022/S7K/S/2015 Dostawa belek strunobetonowych typu T i KUJAN NG 26.11.2015r
4 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. 0023/S7K/S/2015 +
Aneks nr 1
Dostawa belek strunobetonowych typu T i KUJAN NG 26.11.2015r
29.11.2017r
5
Kopalnia Wapienia Morawica S.A
37/S7K/2016 Sprzedaż materiału do budowy nasypów 01.09.2016r
53/S7S/R/2017 Sprzedaż materiału budowlanego – nadkładu 13.04.2017r
6 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. RAD/S/079/08/2016 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks
Sprzedaż kruszywa dolomitowego oraz bazaltowego 03.11.2016r
19.03.2018r
31.01.2019r
19.09.2019r
7 ICOPAL Sp. z o.o. 43/S7K/M/2015 Sprzedaż pap mostowych i środków gruntujących 27.01.2017r
8
Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku „ZWP MOSTY” Sp. z o.o.
52/S7S/2017 Sprzedaż piasku budowlanego o uziarnieniu 0-31,5 mm 15.03.2017r
Umowa Dostawy
+ Aneks nr 1
Dostawa kruszywa 30.10.2018r
9 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Kielcach 4100695956 Sprzedaży kruszyw o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm 14.04.2017r
10 Presider S.p.A. UMOWA KUPNA Dostawa stali zbrojeniowej 31.05.2017r
11 Euroted Sp. z o.o. 48/S7K/S/2017 Dostawa stali zbrojeniowej 08.06.2017r
12 Konsorcjum Stali S.A. 4100700946 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia, oraz siatek stalowych zbrojeniowych 26.06.2017r
21.11.2017r
26.10.2018r
13 Elikopol BK Sp. z o.o. 66/S7K/S/2017 Dostawa geowłókniny i geosiatki 17.07.2017r
14
Trzuskawica Spółka Akcyjna
2017/PH/1H1/727/3 Dostawa kruszywa 0/31,5 mm 17.07.2017r
2018/PH/1H1/189/2 Dostawa kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek niezwiązanych 18.04.2018r
2018/PH/1H1/189/3 Dostawa kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek niezwiązanych 11.06.2018r
2019/PH/1H1/636 Dostawa kruszyw 29.07.2019r
15 BOWIM S.A. UMOWA KUPNA Dostawa stalowych prętów zbrojeniowych 28.07.2017r
16 Bruk-Bet Sp. z o.o. 4100712296 +
Aneks nr 1
Dostawa elementów prefabrykowanych 31.08.2017r
27.03.2018r
17 IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp. K. 000/S7K/S/2016 Dostawa krawężników kamiennych 13.09.2017r
18 SYTEC Systemy i Technologie Sp. z o.o 73/S7K/M/2017 Dostawa polimerobetonowych desek gzymsowych 20.10.2017r
19 HOS-BUD Sp. z o.o. 71/S7K/R/2017 +
Aneks nr 1
Dostawa i sprzedaż mas ziemnych i skalnych 20.10.2017r
11.01.2018r
20 Zakład Prefabrykacji Betonowych KOBET Henryk Kogut 66/S7KK/2017 +
Aneks nr 1
Dostawa stopni skarpowych betonowych i obrzeży betonowych 22.11.2017r
28.06.2018r
21
Trzuskawica Spółka Akcyjna
S7/KL/144 +
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
Dostawa kruszyw 12.04.2018r
10.12.2018r
2019/PH/1H1/570 Dostawa kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/4 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni 04.06.2019r
2019/PH/1H1/569 Dostawa wypełniacza do mieszanek bitumicznych i drogowych 04.06.2019r
22 FLORA BIS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 85/S7K/M/2018 Dostawa i transport paneli na ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe 10.05.2018r
23 CALVERO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 84/S7K/M/2019 Dostawa i transport paneli na ekrany akustyczne 01.06.2018r
24 Przedsiębiorstwo Konsport Mieczysław Majewski 86/S7K/M/2018 Dostawa i transport kompleksowych systemów ogrodzeń 15.06.2018r
25 Masfalt Sp. z o.o. 87/S7K/M/2018 Dostawa mieszanek mineralno – asfaltowych 16.08.2018r
26 ORLEN Asfalt Sp. z o.o 15/R/2018 Dostawa – sprzedaż asfaltu 17.09.2018r
27 Tegola Polonia Ltd 4100745172 Dostawa mat antyerozyjnych 17.09.2018r
28 Rettenmaier Polska Sp. z o.o. 004/FABE/S7/2018 +
Aneks nr 1
Dostawa włukien celulozowych 30.10.2018r
29 Kompania Górnicza Sp. z o.o. Umowa Dostawy +
Aneks nr 1
Dostawa kruszywa 30.10.2018r
30 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. 4100751520 +
Aneks nr 1
Dostawa betonu 30.10.2018r
31 Bitum Logistic Sp. z o.o. 4100755004 Dostawa oleju napędowego, oleju opałowego i asfaltu drogowego 22.11.2018
32 POLBRUK S.A. 25/MSKRZ/2017 Dostawa kostki brukowej i galanterii betonowej 09.01.2019
32 ROWIBUD Sp. z o.o. 4200768038 Dostawa wpustów mostowych 10.05.2019
33 FABE POLSKA Sp. z o.o. 4100770056 Dostawa kruszywa 10.07.2019
(Visited 4 927 times, 3 visits today)