W dniu 07.08 2017 zmieniony zostanie sposób przejazdu przez budowane rondo na drodze wojewódzkiej 762 w kierunku na Małogoszcz, ruch odbywać się będzie po wykonanym fragmencie nawierzchni bitumicznej podczas gdy roboty przeniesione zostaną na pas obecnie używany, bez zmian pozostaje sterowanie przejazdu sygnalizacją świetlną.
Prosimy użytkowników dróg o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na oznakowanie.

(Visited 36 185 times, 1 visits today)