Tymczasowa organizacja ruchu – 18.12.2017 r.

Przełożenie ruchu drogowego na drogę DP 19 w miejscowości Tokarnia z drogi powiatowej nr 0382 T Tokarnia – Wolica będzie polegał na:
-zawężeniu drogi powiatowej na dwóch zakresach do min.3m na odcinkach nie dłuższych niż 100m,
– w miejscach robót zostanie ustawione oznakowanie U-20a, U-20b, U-20c z tablicami prowadzącymi U3d oraz tabliczkami kierującymi U-21a/b,
– prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h,
– kierujący pojazdami zostaną ostrzeżeni o możliwych utrudnieniach znakami A-30, T-0, A-14 i A-12,
0- piesi będą poruszać się wyznaczonymi ciągami pieszymi ,
– z uwagi na małe natężenie ruchu kołowego w rejonie wykonywanych robót , ruch odbywać się będzie na zasadzie ogólnej, w momencie spiętrzenia ruchu i tworzenia się korków – ruchem kołowym będzie kierować uprawnieni do tego pracownicy.

(Visited 35 470 times, 1 visits today)