W związku z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu na czas budowy Ronda nr 4 oraz Ronda nr 5 w ciągu drogi powiatowej 0382T Tokarnia – Wolica na terenie powiatu kieleckiego polegać będzie ona na:
– zawężeniu drogi do min. 3m na odcinkach nie dłuższych niż 100m,
– miejsce robót zostanie wygrodzone zaporami drogowymi U-20a,U-20b, U-20c, tablicami prowadzącymi U-3d oraz tablicami kierującymi U-21a/b ustawionymi co 10 m,
– prędkość poruszania się pojazdów ograniczona jest do 30 km/h,
– kierujący pojazdami zostaną ostrzeżeni o możliwych utrudnieniach znakami A-30, A-14 i A12,
– Piesi będą się poruszać wyznaczonymi ciągami,
– z uwagi na małe natężenie ruchu kołowego w rejonie planowanych prac – ruch kołowy odbywać się będzie na zasadach ogólnych, w momencie spiętrzenia ruchu i tworzenia się korków – ruchem kołowym kierować będą uprawnieni do tego pracownicy, nie wyklucza się wprowadzenia dodatkowo sygnalizacji świetlnej.

(Visited 24 517 times, 1 visits today)