1. WSZ-1 Przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi ekspresowej S7

WSZ-1WSZ-1 2

2. WS-2 Wiaduk drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę wojewódzką nr 763 w jej km 0+983,722.

WS-2WS-2 2

3. WS-2A Przejście podziemne przeznacze dla ruchu pieszo-rowerowego w ciągu drogi ekspresowej S7

WS-2AWS-2A 2

4. WS-3 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę gminną nr 000456T w jej km 0+060,46

WS3

5. MS-4 Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7

MS-4MS-4 2

6. WS-5 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt stanowi węzeł drogowy „Tokarnia”.

WS-5WS-5 2

7. WS-6 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza łącznik do drogi powiatowej nr 0382T w jej km 0+128,28.

WS-6WS-6 2

8. WS-7 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę dojazdową w m. Tokarnia w jej km 0+081,361.

WS-7WS-7 2

9. WSZ-8 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7

WSZ-8WSZ-8 2

10. WS-9 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę powiatową nr 0155T w jej km 0+029,731.

WS-9WS-9 2

11. MS-10 Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7

MS-10MS-10 2

12. MD-10A Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7

MD-10AMD-10A 2

13. WS-11A Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę gminną nr 383002T klasy D w jej km 0+025,50.

WS-11AWS-11A 2

14. WD-11 Wiadukt drogowy, dwujezdniowy, węzłowy, w ciągu łącznic nr L02L Jędrzejów (S-7) – DK-7, oraz L03P DK-7 – Chęciny (S-7)

WD-11WD-11A 2

15. WS-12 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę dojazdową w jej km 0+164,564.

WS-12WS-12 2

16. WSZ-13 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7

WSZ-13WSZ-13 2

17. WD-14 Wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej nr 383009T Brzeźno – DK-7 (km 0+279,31), nad drogą ekspresową w km 12+260,46

WD-14WD-14 2

18. WS-15 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 nad linią kolejową Warszawa – Kraków.

WS-15WS-15A 2

19. WS-16 Obiekt inżynierski w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 13+146.62 nad drogą gminną nr 383001T

WS-16WS-16 2

20. WS-17 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 – nad drogą powiatową nr 0158T w jej km 0+283,47

WS-17WS-17 2

21. WD-18 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 0161T DK-7 – Wygoda (km 0+616,43), nad drogą ekspresową w km 16+527,36

WD-18 2wd18

22. MS-19 Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7, obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt małych, o podwyższonych parametrach

MS-19MS-19 2

23. MD-19A Most drogowy w ciągu drogi lokalnej DP-49, w km 0+289,35, nad rz. Rudką. Obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt małych, o podwyższonych parametrach

MS-19AMS-19A 2

24. MD-19B Most drogowy w ciągu drogi zbiorczej DL-31, w km 0+901,66, nad rz. Obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt małych, o podwyższonych parametrach

MS-19BMS-19B 2

25. WDZ-20 Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową w km 18+502,49

WDZ-20WDZ-20 2

26. WDZ-21 Przejście dla średnich zwierząt nad drogą ekspresową w km 19+242,55

WDZ-21WDZ-21 2

27. WDZ-22 Przejście dla średnich zwierząt nad drogą ekspresową w km 20+402,69

WDZ-22WDZ-22 2

28. WDZ-23 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Polesie (km 0+341,16), nad drogą ekspresową w km 20+991,3

WDZ-23WDZ-23 2

(Visited 5 432 times, 1 visits today)