1. WSZ-1 Przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi ekspresowej S7.

wsz1s

2. WS-2 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 wraz z drogami dojazdowymi.

ws2s

3. WS-2A Przejście podziemne przeznacze dla ruchu pieszo-rowerowego w ciągu drogi ekspresowej S7.

ws2as

4. WS-3 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 wraz z drogami dojazdowymi.

ws3s

5. MS-4 Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7.

ms4s

6. WS-5 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt stanowi węzeł drogowy „Tokarnia”.

ws5s

7. WS-6 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza łącznik do drogi powiatowej nr 0382T w jej km 0+128,28.

ws6s

8. WS-7 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę dojazdową w m. Tokarnia w jej km 0+081,361.

ws7s

9. WSZ-8 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7.

wsz8s

10. WS-9 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę powiatową nr 0155T w jej km 0+029,731.

ws9s

11. MS-10 Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7.

ms10s

12. MD-10A Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7.

md10as

13. WS-11A Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę gminną nr 383002T klasy D w jej km 0+025,50.

wd11as

14. WD-11 Wiadukt drogowy, dwujezdniowy, węzłowy, w ciągu łącznic nr L02L Jędrzejów (S-7) – DK-7, oraz L03P DK-7 – Chęciny (S-7).

wd11as

15. WS-12 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7. Wiadukt przekracza drogę dojazdową w jej km 0+164,564.

ws12s

16. WSZ-13 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7

wsz13s

17. WD-14 Wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej nr 383009T Brzeźno – DK-7 (km 0+279,31), nad drogą ekspresową w km 12+260,46

wd14s

18. WS-15 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 nad linią kolejową Warszawa – Kraków.

ws15s

19. WS-16 Obiekt inżynierski w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 13+146.62 nad drogą gminną nr 383001T.

ws16s

20. WS-17 Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 – nad drogą powiatową nr 0158T w jej km 0+283,47.

ws17s

21. WD-18 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 0161T DK-7 – Wygoda (km 0+616,43), nad drogą ekspresową w km 16+527,36.

wd18s

22. MS-19 Most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7, obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt małych, o podwyższonych parametrach.

ms19s

23. MS-19A Most drogowy w ciągu drogi lokalnej DP-49, w km 0+289,35, nad rz. Rudką. Obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt małych, o podwyższonych parametrach.

ms19as

24. MS-19B Most drogowy w ciągu drogi zbiorczej DL-31, w km 0+901,66, nad rz. Obiekt pełni funkcję przejścia dla zwierząt małych, o podwyższonych parametrach.

ms19bs

25. WDZ-20 Przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową w km 18+502,49.

wdz20s

26. WDZ-21 Przejście dla średnich zwierząt nad drogą ekspresową w km 19+242,55.3.

wdz21s

27. WDZ-22 Przejście dla średnich zwierząt nad drogą ekspresową w km 20+402,69.

wdz22s

28. WD-23 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Polesie (km 0+341,16), nad drogą ekspresową w km 20+991,3.

wd23s

(Visited 8 543 times, 1 visits today)